Södermanlands län
Fakta & Perspektiv
291 341 INVÅNARE
6 075 km2 AREA
9 KOMMUNER
Södermanlands län
Södermanlands län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2017-04-24
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Av kvinnorna i åldern 25-64 år boende i Södermanlands län har 39,2 procent någon form av eftergymnasial utbildning. Genomsnittet för kvinnorna i riket är 47,6 procent. Av männen är andelen 27,2 procent i Södermanlands län och riksgenomsnittet 36,7 procent.

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2016

             

Södermanlands län

Antal

Andelar (%)

Kvinnor   

Män      

Totalt    

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

9 273

11 777

21 050

13,5

16,6

15,1

Gymnasium högst 2 år

16 377

20 879

37 256

23,8

29,5

26,7

Gymnasium 3 år

15 171

17 637

32 808

22,1

24,9

23,5

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

10 017

9 641

19 658

14,6

13,6

14,1

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

16 612

9 248

25 860

24,2

13,1

18,5

Forskarutbildning

297

409

706

0,4

0,6

0,5

Uppgift saknas

987

1 242

2 229

1,4

1,8

1,6

Samtliga (hela befolkningen)

68 734

70 833

139 567

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor   

Män         

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

253 970

356 013

609 983

10,2

13,8

12,0

Gymnasium högst 2 år

490 563

623 795

1 114 358

19,6

24,1

21,9

Gymnasium 3 år

526 019

597 775

1 123 794

21,0

23,1

22,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

393 923

389 366

783 289

15,8

15,0

15,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

767 777

522 749

1 290 526

30,7

20,2

25,4

Forskarutbildning

27 490

37 715

65 205

1,1

1,5

1,3

Uppgift saknas

40 125

60 231

100 356

1,6

2,3

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

2 499 867

2 587 644

5 087 511

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta