Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2018-09-04
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor  

Sällan- köps- varor  

Totalt    

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Arvika

884

560

1 444

99

69

85

Eda

2 171

897

3 068

736

333

544

Filipstad

381

95

476

103

28

67

Forshaga

265

43

308

67

12

41

Grums

295

62

357

96

22

61

Hagfors

399

98

497

99

27

65

Hammarö

387

25

412

70

5

39

Karlstad

3 268

5 320

8 588

105

187

144

Kil

303

37

340

74

10

44

Kristinehamn

739

424

1 163

88

55

72

Munkfors

137

12

149

106

10

61

Storfors

69

12

81

49

9

30

Sunne

401

200

601

88

48

69

Säffle

536

296

832

100

60

81

Torsby

624

224

848

153

60

109

Årjäng

1 342

410

1 752

394

132

269

Värmlands län

12 201

8 715

20 916

127

100

114

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Handelns utredningsinstitut.

   

Utveckling av handelsindex 2008-2017 Värmlands län

Dagligvaruhandeln

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arvika

94

93

96

96

98

98

101

102

101

99

Eda

471

528

546

566

576

597

671

676

717

736

Filipstad

110

104

103

102

103

101

106

105

104

103

Forshaga

73

68

69

69

68

69

72

72

72

67

Grums

90

93

96

95

97

97

97

98

94

96

Hagfors

110

102

98

96

95

94

97

98

97

99

Hammarö

75

66

67

68

67

69

72

72

71

70

Karlstad

105

105

105

105

105

105

105

106

105

105

Kil

82

82

80

81

80

77

76

78

76

74

Kristinehamn

101

100

91

94

97

94

96

97

92

88

Munkfors

112

115

113

111

108

105

106

106

107

106

Storfors

49

55

53

54

52

51

49

51

50

49

Sunne

89

88

87

88

91

90

91

93

88

88

Säffle

91

89

89

95

94

92

94

96

100

100

Torsby

126

127

134

139

138

139

146

156

149

153

Årjäng

296

324

332

340

380

378

384

391

382

394

Värmlands län

117

118

119

120

122

122

126

127

127

127

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sällanköpshandeln

 

 

 

 

 

 

   

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arvika

67

65

66

66

66

67

68

69

68

69

Eda

245

262

265

266

256

269

292

289

333

333

Filipstad

28

23

23

24

22

21

20

19

23

28

Forshaga

19

18

19

15

14

15

13

12

12

12

Grums

14

11

10

14

21

20

22

24

20

22

Hagfors

38

36

36

35

35

34

33

28

28

27

Hammarö

9

9

9

8

9

9

7

7

6

5

Karlstad

173

173

179

182

183

185

187

185

186

187

Kil

17

18

19

18

14

15

13

12

11

10

Kristinehamn

62

55

52

52

53

54

54

51

51

55

Munkfors

17

14

13

15

13

13

13

12

12

10

Storfors

14

13

9

10

8

8

8

8

9

9

Sunne

54

55

55

57

55

58

59

55

50

48

Säffle

68

67

59

61

60

52

50

54

56

60

Torsby

50

50

52

56

56

56

61

56

50

60

Årjäng

135

138

133

138

140

140

142

138

130

132

Värmlands län

92

92

94

95

96

97

98

97

98

100

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Totalt detaljhandeln

 

 

 

 

 

 

   

Kommun/Region

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arvika

80

80

81

81

82

83

86

86

85

85

Eda

359

398

407

419

421

438

490

489

532

544

Filipstad

69

65

63

64

64

63

65

63

65

67

Forshaga

46

44

44

43

42

43

44

43

43

41

Grums

52

53

53

55

60

60

61

62

59

61

Hagfors

74

70

68

66

66

65

66

64

64

65

Hammarö

43

38

38

38

39

40

41

40

40

39

Karlstad

138

138

141

143

142

143

144

144

144

144

Kil

50

51

50

50

48

47

46

46

45

44

Kristinehamn

82

78

72

73

75

75

76

75

72

72

Munkfors

65

66

64

64

62

61

62

61

61

61

Storfors

32

35

31

32

31

30

30

31

31

30

Sunne

71

72

71

73

73

75

76

75

70

69

Säffle

79

78

74

79

77

72

73

76

78

81

Torsby

88

89

94

98

98

99

105

108

101

109

Årjäng

216

233

234

241

264

263

269

269

261

269

Värmlands län

104

105

106

108

109

110

113

113

113

114

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: HUI.

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta