Detaljhandelns omsättning - Regionfakta
Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2017-09-01
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2016, miljoner konor inkl. moms

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Arvika

894

558

1 452

101

68

85

Eda

2 075

897

2 972

717

333

532

Filipstad

388

78

466

104

23

65

Forshaga

279

43

322

72

12

43

Grums

291

59

350

94

20

59

Hagfors

394

106

500

97

28

64

Hammarö

377

30

407

71

6

40

Karlstad

3 216

5 282

8 498

105

186

144

Kil

306

41

347

76

11

45

Kristinehamn

770

397

1 167

92

51

72

Munkfors

136

14

150

107

12

61

Storfors

69

12

81

50

9

31

Sunne

400

214

614

88

50

70

Säffle

528

274

802

100

56

78

Torsby

614

191

805

149

50

101

Årjäng

1 292

409

1 701

382

130

261

Värmlands län

12 029

8 605

20 634

127

98

113

Riket

339 333

315 434

654 767

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, Handelns utredningsinstitut.

   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta