Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt

BRP per sysselsatt

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
Bruttoregionprodukt per sysselsatt 2015. Tusental kronor

Region BRP per sysselsatt, tusental kr Index riket= 100
Stockholms län 1 079 123
Uppsala län 844 97
Södermanlands län 757 87
Östergötlands län 800 92
Jönköpings län 720 82
Kronobergs län 800 92
Kalmar län 742 85
Gotlands län 627 72
Blekinge län 775 89
Skåne län 800 92
Hallands län 724 83
Västra Götalands län 873 100
Värmlands län 769 88
Örebro län 754 86
Västmanlands län 813 93
Dalarnas län 780 89
Gävleborgs län 768 88
Västernorrlands län 804 92
Jämtlands län 720 82
Västerbottens län 755 86
Norrbottens län 842 96
Riket 874 100
BRP per sysselsatt 2004-2015. Tusental kronor

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stockholms län 779 804 832 876 883 913 937 971 973 981 1 018 1 079
Uppsala län 627 659 691 680 744 730 764 774 775 805 821 844
Södermanlands län 595 617 652 695 713 657 756 758 765 737 738 757
Östergötlands län 579 611 630 668 667 695 727 735 737 751 774 800
Jönköpings län 562 558 608 647 645 612 635 662 668 679 694 720
Kronobergs län 572 540 609 651 663 633 688 708 720 742 746 800
Kalmar län 576 601 640 635 670 623 687 705 687 699 711 742
Gotlands län 485 506 502 526 534 521 555 578 577 594 590 627
Blekinge län 599 616 620 665 685 662 694 681 665 694 718 775
Skåne län 605 626 646 702 688 676 714 716 722 734 759 800
Hallands län 596 604 645 639 690 655 714 701 682 703 702 724
Västra Götalands län 632 648 690 712 727 715 758 772 766 787 818 873
Värmlands län 601 618 639 648 672 644 701 706 727 724 742 769
Örebro län 598 606 657 661 657 656 701 729 747 744 754 754
Västmanlands län 594 615 657 682 685 682 730 738 730 742 747 813
Dalarnas län 627 654 693 712 713 686 720 753 735 740 749 780
Gävleborgs län 580 616 644 640 661 670 708 675 702 710 745 768
Västernorrlands län 613 640 650 662 681 706 763 770 762 756 773 804
Jämtlands län 571 605 632 608 678 676 799 707 697 709 733 720
Västerbottens län 605 628 662 657 665 661 714 698 708 704 714 755
Norrbottens län 643 701 750 736 820 701 903 906 860 835 840 842
Riket 647 669 701 729 742 738 783 796 796 807 831 874
BRP per sysselsatt. Index riket=100

Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Stockholms län 120 120 119 120 119 124 120 122 122 122 123 123
Uppsala län 97 99 99 93 100 99 98 97 97 100 99 97
Södermanlands län 92 92 93 95 96 89 97 95 96 91 89 87
Östergötlands län 89 91 90 92 90 94 93 92 93 93 93 92
Jönköpings län 87 83 87 89 87 83 81 83 84 84 84 82
Kronobergs län 88 81 87 89 89 86 88 89 90 92 90 92
Kalmar län 89 90 91 87 90 84 88 89 86 87 86 85
Gotlands län 75 76 72 72 72 71 71 73 72 74 71 72
Blekinge län 93 92 88 91 92 90 89 86 84 86 86 89
Skåne län 94 94 92 96 93 92 91 90 91 91 91 92
Hallands län 92 90 92 88 93 89 91 88 86 87 84 83
Västra Götalands län 98 97 98 98 98 97 97 97 96 98 98 100
Värmlands län 93 92 91 89 91 87 90 89 91 90 89 88
Örebro län 92 91 94 91 89 89 90 92 94 92 91 86
Västmanlands län 92 92 94 94 92 92 93 93 92 92 90 93
Dalarnas län 97 98 99 98 96 93 92 95 92 92 90 89
Gävleborgs län 90 92 92 88 89 91 90 85 88 88 90 88
Västernorrlands län 95 96 93 91 92 96 97 97 96 94 93 92
Jämtlands län 88 90 90 83 91 92 102 89 88 88 88 82
Västerbottens län 94 94 94 90 90 90 91 88 89 87 86 86
Norrbottens län 99 105 107 101 111 95 115 114 108 103 101 96
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta