Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2018-09-19
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge
Primärkommunala investeringar 2017

Region Investeringar, tusental kronor Investeringar per invånare, kr
Stockholms län 15 653 984 6 782
Uppsala län 1 648 061 4 467
Södermanlands län 2 006 400 6 887
Östergötlands län 2 327 972 5 089
Jönköpings län 1 804 617 5 052
Kronobergs län 881 560 4 463
Kalmar län 1 332 381 5 471
Gotlands län 436 328 7 447
Blekinge län 561 038 3 520
Skåne län 8 973 098 6 673
Hallands län 2 237 520 6 888
Västra Götalands län 11 584 758 6 852
Värmlands län 1 638 191 5 842
Örebro län 1 277 235 4 273
Västmanlands län 1 314 722 4 850
Dalarnas län 1 165 475 4 073
Gävleborgs län 1 221 382 4 276
Västernorrlands län 1 195 514 4 860
Jämtlands län 691 151 5 324
Västerbottens län 2 132 467 7 943
Norrbottens län 2 151 276 8 561
Riket 62 235 130 6 150

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta