Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2018-06-20
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2017. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arvika 110 401
Eda 126 927
Filipstad 107 927
Forshaga 113 314
Grums 127 501
Hagfors 119 768
Hammarö 103 504
Karlstad 106 247
Kil 117 712
Kristinehamn 105 497
Munkfors 111 210
Storfors 129 654
Sunne 133 327
Säffle 127 598
Torsby 133 344
Årjäng 141 226
Värmlands län 119 697
Riket 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Kronor per elev

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arvika 74 352 77 439 75 412 78 156 82 833 88 646 93 000 98 160 100 592 103 394 110 401
Eda 89 576 98 426 99 414 102 089 112 135 113 222 117 790 119 514 123 373 126 761 126 927
Filipstad 83 346 89 558 94 728 95 175 91 730 94 851 97 727 95 602 101 446 108 022 107 927
Forshaga 76 495 83 473 90 880 92 416 93 007 100 412 98 900 98 092 101 130 114 153 113 314
Grums 82 031 90 351 94 232 100 832 105 243 110 086 111 725 114 380 117 783 122 790 127 501
Hagfors 84 886 88 227 87 921 93 068 97 852 95 811 92 444 98 416 107 640 119 828 119 768
Hammarö 70 221 72 740 74 856 80 311 83 119 84 707 84 580 86 449 95 885 103 317 103 504
Karlstad 74 671 79 746 84 447 87 821 88 748 90 218 90 785 92 139 96 531 99 766 106 247
Kil 85 220 89 562 92 934 92 086 99 523 99 311 106 864 109 336 108 177 113 716 117 712
Kristinehamn 73 355 77 069 78 315 80 805 84 120 89 069 91 073 93 757 97 752 109 210 105 497
Munkfors 82 412 86 682 88 009 94 261 102 971 97 619 93 986 94 219 102 922 107 282 111 210
Storfors 87 411 103 060 100 200 106 271 103 218 107 433 106 792 109 229 120 298 133 628 129 654
Sunne 82 816 87 563 89 697 87 650 94 091 99 459 105 515 111 024 116 678 131 706 133 327
Säffle 83 414 90 329 87 942 92 305 96 975 100 218 105 289 101 803 107 412 127 067 127 598
Torsby 100 324 100 293 100 584 97 075 99 715 101 315 104 486 109 952 116 668 127 572 133 344
Årjäng 73 278 85 775 91 912 96 127 102 628 108 015 113 181 120 313 118 533 132 383 141 226
Värmlands län 81 488 87 518 89 468 92 278 96 119 98 775 100 884 103 274 108 301 117 537 119 697
Riket 80 831 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464
Kommunala kostnader för grundskolan 2007-2017. Index år 2007=100.

Kommun/Region 2007 2008 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Arvika 100 104 101 105 111 119 125 132 135 139 148
Eda 100 110 111 114 125 126 131 133 138 142 142
Filipstad 100 107 114 114 110 114 117 115 122 130 129
Forshaga 100 109 119 121 122 131 129 128 132 149 148
Grums 100 110 115 123 128 134 136 139 144 150 155
Hagfors 100 104 104 110 115 113 109 116 127 141 141
Hammarö 100 104 107 114 118 121 120 123 137 147 147
Karlstad 100 107 113 118 119 121 122 123 129 134 142
Kil 100 105 109 108 117 117 125 128 127 133 138
Kristinehamn 100 105 107 110 115 121 124 128 133 149 144
Munkfors 100 105 107 114 125 118 114 114 125 130 135
Storfors 100 118 115 122 118 123 122 125 138 153 148
Sunne 100 106 108 106 114 120 127 134 141 159 161
Säffle 100 108 105 111 116 120 126 122 129 152 153
Torsby 100 100 100 97 99 101 104 110 116 127 133
Årjäng 100 117 125 131 140 147 154 164 162 181 193
Värmlands län 100 107 110 113 118 121 124 127 133 144 147
Riket 100 106 109 113 116 120 122 124 127 137 143

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta