Värmlands län
Fakta & Perspektiv
279 334 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2017-08-18
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2017 och folkmängd 30 juni 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arvika

26 011

13

71

73

-2

236

220

16

-7

-28

51

Eda

8 602

38

23

32

-9

141

94

47

31

-3

19

Filipstad

10 847

-71

40

38

2

225

298

-73

-32

-105

64

Forshaga

11 487

16

30

27

3

172

160

12

-20

6

26

Grums

9 043

-50

27

25

2

122

172

-50

-33

-26

9

Hagfors

11 860

-29

18

51

-33

161

170

-9

-40

-6

37

Hammarö

16 020

215

54

36

18

364

165

199

94

87

18

Karlstad

90 464

-11

313

182

131

1 173

1 322

-149

84

-348

115

Kil

11 836

39

34

27

7

186

154

32

33

-10

9

Kristinehamn

24 671

-10

62

55

7

314

330

-16

-35

-47

66

Munkfors

3 750

-1

13

9

4

56

61

-5

-4

-12

11

Storfors

4 081

5

9

12

-3

83

75

8

-4

-3

15

Sunne

13 342

-88

26

43

-17

151

223

-72

-32

-85

45

Säffle

15 632

24

39

51

-12

197

160

37

-3

9

31

Torsby

11 957

-118

22

44

-22

119

215

-96

-25

-108

37

Årjäng

9 932

-20

25

42

-17

118

125

-7

-7

-16

16

Värmland

279 535

-48

806

747

59

2 110

2 236

-126

.

-695

569

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2017 och folkmängd 31 mars 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arvika

25 998

-56

48

88

-40

222

239

-17

-37

-19

39

Eda

8 564

38

19

24

-5

139

96

43

19

6

18

Filipstad

10 918

-42

32

48

-16

234

272

-38

-48

-86

96

Forshaga

11 471

20

37

26

11

160

153

7

-11

-9

27

Grums

9 093

30

16

30

-14

183

140

43

24

-12

31

Hagfors

11 889

-28

28

39

-11

161

185

-24

-26

-65

67

Hammarö

15 805

80

53

29

24

252

196

56

59

-8

5

Karlstad

90 475

277

280

217

63

1 310

1 103

207

116

-15

106

Kil

11 797

-3

29

39

-10

130

125

5

4

-2

3

Kristinehamn

24 681

10

65

82

-17

337

319

18

-12

-68

98

Munkfors

3 751

13

10

19

-9

94

72

22

-14

12

24

Storfors

4 076

30

7

11

-4

103

88

15

24

-31

22

Sunne

13 430

5

27

43

-16

183

170

13

-6

-56

75

Säffle

15 608

-25

35

67

-32

213

221

-8

-35

-43

70

Torsby

12 075

-94

28

63

-35

147

207

-60

-34

-70

44

Årjäng

9 952

-6

22

24

-2

92

98

-6

-23

-18

35

Värmland

279 583

249

736

849

-113

2 277

2 001

276

.

-484

760

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arvika

26 054

117

73

84

-11

342

213

129

23

0

106

Eda

8 526

10

22

25

-3

126

111

15

-2

-14

31

Filipstad

10 960

92

30

45

-15

379

276

103

-2

-136

241

Forshaga

11 451

13

19

35

-16

203

175

28

-27

1

54

Grums

9 063

41

12

31

-19

220

163

57

-4

-26

87

Hagfors

11 917

115

23

41

-18

275

144

131

-7

2

136

Hammarö

15 725

94

34

26

8

273

188

85

79

1

5

Karlstad

90 198

253

222

208

14

1 358

1 125

233

144

-67

156

Kil

11 800

-17

29

32

-3

140

157

-17

-38

4

17

Kristinehamn

24 671

161

55

75

-20

523

340

183

-12

-95

290

Munkfors

3 738

67

4

18

-14

135

59

76

-3

-6

85

Storfors

4 046

-4

10

12

-2

109

110

-1

-11

-33

43

Sunne

13 425

136

32

31

1

356

219

137

-74

-39

250

Säffle

15 633

119

38

53

-15

305

190

115

-26

-29

170

Torsby

12 169

141

32

50

-18

360

210

150

-49

-60

259

Årjäng

9 958

51

25

27

-2

139

91

48

9

-9

48

Värmland

279 334

1 389

660

793

-133

3 464

1 992

1 472

.

-506

1 978

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:a kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Arvika

25 937

20

69

76

-7

337

309

28

-14

-40

82

Eda

8 516

35

23

35

-12

161

115

46

2

-2

46

Filipstad

10 868

180

41

37

4

402

235

167

-32

-14

213

Forshaga

11 438

41

40

29

11

209

181

28

-3

7

24

Grums

9 022

19

31

35

-4

178

159

19

-2

-22

43

Hagfors

11 802

5

30

36

-6

224

214

10

-41

-49

100

Hammarö

15 631

79

43

32

11

308

242

66

85

-20

1

Karlstad

89 945

566

275

213

62

2 074

1 587

487

57

245

185

Kil

11 817

5

30

32

-2

193

187

6

-1

-8

15

Kristinehamn

24 510

128

59

69

-10

489

366

123

31

-68

160

Munkfors

3 671

-7

6

26

-20

85

78

7

-8

-17

32

Storfors

4 050

-4

6

14

-8

114

110

4

-15

-12

31

Sunne

13 289

55

25

39

-14

284

215

69

-3

-49

121

Säffle

15 514

3

38

42

-4

257

250

7

-27

-41

75

Torsby

12 028

90

34

40

-6

281

196

85

-25

-22

132

Årjäng

9 907

-10

25

32

-7

112

118

-6

-4

-37

35

Värmland

277 945

1 205

775

787

-12

3 791

2 645

1 146

.

-149

1 295

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta