Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2018-02-20
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Värmlands län 2003 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2017K4 86 26 112
2017K3 154 50 204
2017K2 130 36 166
2017K1 118 18 136
2016K4 38 43 81
2016K3 221 45 266
2016K2 143 79 222
2016K1 122 11 133
2015K4 36 33 69
2015K3 43 17 60
2015K2 32 59 91
2015K1 358 34 392
2014K4 38 22 60
2014K3 0 22 22
2014K2 0 24 24
2014K1 106 5 111
2013K4 0 14 14
2013K3 0 25 25
2013K2 0 32 32
2013K1 34 9 43
2012K4 12 8 20
2012K3 40 7 47
2012K2 0 17 17
2012K1 0 7 7
2011K4 0 24 24
2011K3 0 12 12
2011K2 0 24 24
2011K1 74 21 95
2010K4 38 26 64
2010K3 72 26 98
2010K2 0 52 52
2010K1 88 19 107
2009K4 74 61 135
2009K3 54 113 167
2009K2 43 58 101
2009K1 112 32 144
2008K4 0 44 44
2008K3 0 48 48
2008K2 22 88 110
2008K1 0 70 70
2007K4 58 70 128
2007K3 28 46 74
2007K2 15 49 64
2007K1 32 33 65
2006K4 270 66 336
2006K3 181 48 229
2006K2 110 70 180
2006K1 132 94 226
2005K4 59 39 98
2005K3 119 56 175
2005K2 215 102 317
2005K1 63 25 88
2004K4 102 63 165
2004K3 212 32 244
2004K2 55 56 111
2004K1 59 43 102
2003K4 121 45 166
2003K3 61 25 86
2003K2 80 38 118
2003K1 86 21 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta