Passagerare per flygplats - månad - Regionfakta
Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2018-06-18
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

         

Månad

Flygplats

Värmlands län

Hagfors

Karlstad

Torsby

201801

226

6 976

273

7 475

201802

349

7 189

115

7 653

201803

351

7 496

330

8 177

201804

276

6 015

268

6 559

201805

377

8 486

294

9 157

201806

 

 

 

 

201807

 

 

 

 

201808

 

 

 

 

201809

 

 

 

 

201810

 

 

 

 

201811

 

 

 

 

201812

 

 

 

 

2018 Totalt

1 579

36 162

1 280

39 021

         

Månad

Flygplats

Värmlands län

Hagfors

Karlstad

Torsby

201701

183

6 391

226

6 800

201702

358

7 014

175

7 547

201703

351

7 761

365

8 477

201704

262

6 908

322

7 492

201705

327

9 087

412

9 826

201706

242

5 984

317

6 543

201707

 

3 445

 

3 445

201708

159

8 238

218

8 615

201709

340

10 948

449

11 737

201710

386

9 728

365

10 479

201711

363

8 379

430

9 172

201712

241

6 053

219

6 513

2017 Totalt

3 212

89 936

3 498

96 646

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta