Gymnasiebehörighet - Regionfakta
Värmlands län
Fakta & Perspektiv
280 399 INVÅNARE
17 519 km2 AREA
16 KOMMUNER
Värmlands län
Värmlands län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2017-10-17
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2016/2017

Kommun/Region            

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkesprogram (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt   program

Ekonomi-, humanistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Arvika

278

82,0

80,9

80,9

75,9

18,0

Eda

80

90,0

88,8

88,8

83,8

..

Filipstad

116

86,2

84,5

83,6

81,9

13,8

Forshaga

107

74,8

72,9

66,4

72,0

25,2

Grums

84

72,6

71,4

65,5

67,9

27,4

Hagfors

129

64,3

64,3

60,5

58,9

35,7

Hammarö

212

87,3

86,8

86,3

84,9

12,7

Karlstad

920

87,6

87,3

86,5

86,4

12,4

Kil

135

88,9

88,9

86,7

80,7

11,1

Kristinehamn

262

76,0

74,0

72,5

69,1

24,0

Munkfors

40

75,0

75,0

72,5

67,5

25,0

Storfors

65

~100

~100

90,8

92,3

..

Sunne

145

74,5

73,8

73,1

72,4

25,5

Säffle

195

76,9

74,4

70,3

72,8

23,1

Torsby

136

85,3

85,3

83,8

80,9

14,7

Årjäng

123

75,6

74,8

73,2

74,8

24,4

Värmlands län

3 027

82,3

81,5

79,9

78,8

17,7

Riket

107 305

82,5

81,7

80,1

79,3

17,5

Källa: Skolverket. *Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta