Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Västerbottens län till övriga län i riket 2017. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 658 1 165 1 823
Norrbottens län 481 942 1 423
Västernorrlands län 413 697 1 110
Västra Götalands län 162 309 471
Jämtlands län 106 167 273
Skåne län 72 155 227
Uppsala län 88 114 202
Gävleborgs län 87 98 185
Dalarnas län 41 56 97
Jönköpings län 34 59 93
Östergötlands län 33 48 81
Västmanlands län 28 44 72
Södermanlands län 28 43 71
Örebro län 26 45 71
Hallands län 22 44 66
Blekinge län 11 34 45
Värmlands län 19 24 43
Kronobergs län 9 26 35
Kalmar län 12 19 31
Gotlands län 7 9 16
Total 2 337 4 098 6 435

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta