Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2018-11-29
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2017 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjurholm

27,2

79,6

82,4

85,6

87,1

81,6

33,3

84,1

Dorotea

26,0

68,7

83,7

83,1

85,2

79,2

27,8

82,4

Lycksele

30,5

74,0

79,0

86,1

87,1

80,0

28,3

82,8

Malå

22,5

78,4

90,3

90,6

89,0

83,5

30,2

87,9

Nordmaling

26,5

75,6

77,7

88,2

85,6

76,1

28,7

81,7

Norsjö

23,7

75,8

82,8

88,5

86,3

76,4

30,1

83,0

Robertsfors

23,0

72,3

80,6

85,6

89,1

78,3

33,0

83,0

Skellefteå

29,8

72,3

80,2

87,1

88,6

78,9

23,2

83,7

Sorsele

23,2

82,8

86,7

90,5

90,1

81,9

35,3

87,0

Storuman

26,7

69,5

78,6

88,3

86,5

77,3

29,7

82,3

Umeå

23,0

58,6

72,2

87,2

89,7

81,7

24,6

81,8

Vilhelmina

25,8

71,1

75,1

84,6

84,4

75,4

27,0

79,4

Vindeln

30,8

73,1

82,2

87,8

86,2

77,7

33,4

83,3

Vännäs

26,6

72,1

80,4

90,5

88,6

80,7

26,0

85,2

Åsele

14,5

65,4

75,9

84,3

78,8

73,6

26,0

77,7

Västerbottens län

25,8

64,2

75,6

87,2

88,6

79,9

25,7

82,6

Riket

23,3

65,3

76,6

84,2

85,8

76,2

22,6

80,8

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjurholm

32,0

78,6

77,9

86,2

87,8

79,5

21,8

83,1

Dorotea

34,5

71,4

81,3

79,5

83,6

82,2

20,2

81,8

Lycksele

33,1

75,4

77,3

85,5

86,0

80,3

21,8

82,2

Malå

25,0

73,6

90,2

88,4

87,6

83,1

21,2

86,8

Nordmaling

31,0

78,6

77,8

87,1

84,8

75,8

19,7

81,1

Norsjö

23,6

71,4

79,9

86,8

84,6

72,9

22,2

80,6

Robertsfors

24,4

69,2

76,8

86,3

86,4

75,8

24,7

80,9

Skellefteå

32,6

72,2

78,5

85,5

87,2

75,9

16,3

81,7

Sorsele

31,6

76,5

86,8

86,9

87,9

79,9

26,2

85,1

Storuman

24,0

71,3

74,5

87,2

87,0

75,2

23,0

80,8

Umeå

26,2

58,9

71,5

86,6

88,7

80,6

19,4

81,0

Vilhelmina

31,2

72,0

73,4

82,0

82,8

77,7

20,3

78,9

Vindeln

31,0

76,0

76,5

87,9

84,9

75,0

25,1

81,1

Vännäs

25,1

67,2

79,4

89,4

87,1

78,9

18,8

83,9

Åsele

16,9

68,7

68,5

84,1

78,7

73,2

16,3

76,1

Västerbottens län

28,7

63,9

74,3

86,2

87,5

78,3

19,2

81,3

Riket

25,7

65,1

74,6

82,9

85,0

75,0

17,7

79,4

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjurholm

23,4

80,2

86,5

85,0

86,4

83,1

43,9

85,1

Dorotea

15,2

66,7

85,4

86,7

86,5

76,4

33,5

83,0

Lycksele

28,3

72,8

80,4

86,6

88,2

79,7

34,7

83,5

Malå

20,5

82,7

90,4

92,6

90,4

83,9

39,0

88,8

Nordmaling

22,8

73,3

77,5

89,2

86,3

76,4

36,5

82,4

Norsjö

23,7

79,4

85,3

90,1

88,0

79,4

37,6

85,1

Robertsfors

21,9

74,4

83,9

85,0

91,5

80,7

40,2

85,0

Skellefteå

27,0

72,3

81,6

88,6

89,9

81,9

29,8

85,5

Sorsele

17,3

87,7

86,5

93,3

92,0

83,8

43,4

88,7

Storuman

29,2

68,0

82,1

89,3

86,0

79,2

35,4

83,7

Umeå

20,1

58,4

72,9

87,7

90,8

82,9

30,0

82,5

Vilhelmina

21,1

70,5

76,6

87,2

86,0

73,3

32,7

79,9

Vindeln

30,7

70,6

87,4

87,7

87,4

80,2

40,6

85,3

Vännäs

27,9

75,5

81,4

91,7

90,1

82,4

33,1

86,4

Åsele

12,7

63,0

82,3

84,4

78,9

74,0

34,0

79,2

Västerbottens län

23,3

64,4

76,8

88,1

89,7

81,4

32,1

83,7

Riket

21,1

65,4

78,5

85,5

86,5

77,4

27,8

82,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta