Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Antal rivna lägenheter i flerb…

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Senast uppdaterad 2017-05-15
Förklaring
SCB erhåller uppgifter om rivningar av kommunerna, kompletterade med uppgifter per telefon för vissa ägare. I materialet ingår samtliga ägarkategorier; stat, landsting, kommun, kommunägda bolag, HSB, Riksbyggen, annan bostadsrättsförening samt övriga ägare.
Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2004-2016

Kommun/Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bjurholm 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Dorotea 0 0 4 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0
Lycksele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Malå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordmaling 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Norsjö 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robertsfors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skellefteå 13 16 7 8 0 0 0 0 12 2 23 0 0
Sorsele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0
Storuman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Umeå 2 6 15 0 0 25 5 5 0 0 0 72 0
Vilhelmina 0 15 40 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Vindeln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vännäs 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Åsele 0 0 5 23 61 0 0 20 0 0 0 0 0
Västerbottens län 29 41 71 32 73 25 5 22 32 2 25 84 13
Riket 1 348 1 768 1 867 952 893 487 495 768 566 826 468 739 463

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta