Ekonomiskt bistånd - Regionfakta
Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2017-09-13
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2016

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds- belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Bjurholm

52

2 322

44 656

947

Dorotea

57

1 755

30 798

639

Lycksele

397

14 938

37 627

1 225

Malå

82

2 297

28 011

738

Nordmaling

197

8 158

41 413

1 154

Norsjö

69

2 475

35 870

592

Robertsfors

116

3 618

31 186

536

Skellefteå

1 611

69 211

42 961

961

Sorsele

88

3 352

38 088

1 319

Storuman

157

3 358

21 392

565

Umeå

1 998

82 778

41 431

689

Vilhelmina

175

4 988

28 500

729

Vindeln

89

3 150

35 395

586

Vännäs

156

5 642

36 169

656

Åsele

107

2 009

18 780

709

Västerbottens län

5 297

210 052

39 655

799

Riket

220 112

10 513 930

47 766

1 060

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta