Inrikes flyttningar - Regionfakta
Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län

Inrikes flyttningar

Senast uppdaterad 2018-02-22
Förklaring
En flyttning måste ske mellan olika fastigheter för att räknas som flyttning i statistiken.
Inrikes flyttningar under 2017. Västerbottens län

Kvinnor Män Totalt
Inrikes inflyttade 3 475 3 560 6 636
Inrikes utflyttade 3 685 3 840 7 235
Flyttningsnetto -210 -280 -599

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta