Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2017-04-05
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2016 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgar- skapsland

Västerbottens län

Riket

 

Medborgar- skapsland

Västerbottens län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Syrien

635

20,9

30,0

 

Sverige

317

42,4

48,9

Sverige

338

11,1

12,3

 

Finland

71

9,5

4,1

Eritrea

298

9,8

4,7

 

Norge

30

4,0

3,1

Afghanistan

226

7,4

2,5

 

Kina

30

4,0

2,2

Somalia

170

5,6

2,3

 

Europa utom EU28 och Norden

26

3,5

2,4

Finland

161

5,3

1,9

 

Tyskland

25

3,3

2,7

Tyskland

85

2,8

1,5

 

Nordamerika

21

2,8

2,2

Europa utom EU28 och Norden

79

2,6

4,2

 

Indien

18

2,4

3,7

Storbritannien och Nordirland

62

2,0

1,2

 

Storbritannien och Nordirland

17

2,3

1,7

Kina

50

1,6

1,3

 

Polen

11

1,5

3,0

Norge

45

1,5

1,3

 

Iran

11

1,5

0,6

Rumänien

41

1,3

1,4

 

Rumänien

10

1,3

1,2

Indien

40

1,3

2,6

 

Sydamerika

8

1

1,0

Irak

34

1,1

2,1

 

Danmark

5

0,7

4,7

Nordamerika

32

1,1

1,2

 

Island

5

0,7

0,8

Sydamerika

27

0,9

0,8

 

Eritrea

2

0,3

0,1

Polen

26

0,9

3,1

 

Somalia

2

0,3

0,6

Iran

18

0,6

1,0

 

Afghanistan

2

0

0,1

Oceanien

9

0,3

0,3

 

Irak

2

0

0,9

Danmark

8

0,3

1,3

 

Oceanien

1

0

0,4

Island

2

0,1

0,4

 

Syrien

0

0

0,4

Statslös

41

1,3

4,6

 

Statslös

0

0,0

0,2

Övriga

615

20,2

17,6

 

Övriga

132

18

14,8

Okänt

3

0

0

 

Okänt

2

0

0

Samtliga

3 045

100

100

 

Samtliga

748

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta