Energi

ENERGI

I Västerbottens län finns större vattenkraftanläggningar längs Skellefteälven, Umeälven och Ångermanälven. Normalårsproduktionen i länet uppgår till knappt 13 TWh. Västerbottens län svarar för 20 procent av landets totala vattenkraftproduktion och ca 10 procent av landets totala elkraftproduktion

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta