Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kalium

Senast uppdaterad 2017-05-02
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2015/2016, kg kalium (K) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kalium (K) per hektar
Stockholms län 8
Uppsala län 9
Södermanlands län 7
Östergötlands län 10
Jönköpings län 4
Kronobergs län 6
Kalmar län 3
Gotlands län 15
Blekinge län 13
Skåne län 23
Hallands län 15
Västra Götalands län 11
Värmlands län 6
Örebro län 13
Västmanlands län 7
Dalarnas län 9
Gävleborgs län 3
Västernorrlands län 3
Jämtlands län 3
Västerbottens län 2
Norrbottens län 5
Riket 11

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta