Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Miljö // Klimatpåverkande utsläpp per i…

Klimatpåverkande utsläpp per invånare

Senast uppdaterad 2017-04-18
Förklaring
Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och sex fluorerade gaser är medräknade i utsläppsmängden. Koldioxidekvivalenten är olika för olika gaser beroende på effekten av klimatpåverkan. I Industri ingår industriprocesser och lösningsmedelsanvänding. Till Transporter har även utsläpp från arbetsmaskiner förts. Leverantör av data är SMED-Svenska Miljöemmissionsdata på uppdrag av Naturvårdsverket och länsstyrelserna i samverkan. Utförliga data finns på Miljömålsportalen, miljomal.nu
PDF
Diagram nuläge
Klimatpåverkande utsläpp per invånare, CO2 kg/inv, efter region och samhällssektor 2014

Regionerna/Länen Folkmängd Energiförsörjning Industriprocesser Transporter Arbetsmaskiner Lösnings- medels- använd. Jordbruk Avfall och avlopp Totalt
Stockholms län 2 198 044 719 38 1 180 187 51 68 88 2 333
Uppsala län 348 942 1 223 88 1 900 401 57 906 75 4 650
Södermanlands län 280 666 2 905 2 693 2 181 395 62 968 253 9 454
Östergötlands län 442 105 1 369 116 2 108 375 63 1 193 78 5 301
Jönköpings län 344 262 809 146 2 295 339 69 1 283 225 5 165
Kronobergs län 189 128 710 124 2 392 386 68 1 252 258 5 190
Kalmar län 235 598 1 177 800 2 126 460 69 2 469 257 7 355
Gotlands län 57 255 7 704 19 846 2 562 564 55 5 113 187 36 028
Blekinge län 154 157 667 140 1 839 258 63 782 234 3 984
Skåne län 1 288 908 1 163 288 1 696 304 61 863 167 4 540
Hallands län 310 665 805 162 2 345 319 60 1 280 98 5 068
Västra Götalands län 1 632 012 2 882 358 1 761 284 60 745 125 6 202
Värmlands län 274 691 881 184 2 140 490 68 718 216 4 695
Örebro län 288 150 930 171 1 986 404 67 780 764 5 100
Västmanlands län 261 703 1 729 746 1 829 327 67 596 208 5 502
Dalarnas län 278 903 1 966 569 2 122 624 70 580 152 6 079
Gävleborgs län 279 991 1 017 425 2 439 660 69 606 191 5 405
Västernorrlands län 243 061 1 381 1 404 2 148 644 69 440 145 6 228
Jämtlands län 126 765 497 81 2 923 930 62 948 280 5 721
Västerbottens län 262 362 1 050 1 033 2 029 763 64 737 128 5 794
Norrbottens län 249 987 11 695 5 187 2 673 914 76 557 308 21 333
Riket 9 747 355 1 693 599 1 824 364 61 728 166 5 435

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta