Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2018-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2018 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Väster-bottens län

Riket              

Väster-bottens län

Riket

Areella

18 312

247 678

43,0

19,0

Tillverkning, gruvor, energi

1 798

60 603

4,2

4,7

Byggindustri

2 564

108 293

6,0

8,3

Handel

3 215

143 297

7,5

11,0

Hotell och restaurang

828

35 191

1,9

2,7

Transport och kommunikation

882

32 419

2,1

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 527

360 715

17,7

27,7

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 801

103 201

6,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 680

209 659

11,0

16,1

Samtliga exkl okänd näringsgren

42 607

1 301 056

100

100

Näringsgren okänd

154

8 419

 

 

Totalt

42 761

1 309 475

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta