Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2016-12-08
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2016 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Väster-bottens län

Riket

Väster-bottens län

Riket

Areella

18 352

249 798

43,7

19,6

Tillverkning, gruvor, energi

1 830

63 560

4,4

5,0

Byggindustri

2 385

104 000

5,7

8,2

Handel

3 286

143 763

7,8

11,3

Hotell och restaurang

820

33 791

2,0

2,7

Transport och kommunikation

850

31 459

2,0

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 166

342 084

17,1

26,9

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 728

100 466

6,5

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 572

203 165

10,9

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

41 989

1 272 086

100

100

Näringsgren okänd

127

7 986

 

 

Totalt

42 116

1 280 072

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta