Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017.

Djurslag Västerbottens län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 12 605 322 010 3,9
Kor, uppfödning av kalvar 1 727 207 620 0,8
Kvigor, tjurar och stutar 12 010 499 556 2,4
Kalvar, under 1 år 11 048 472 159 2,3
Baggar och tackor 6 125 301 468 2,0
Lamm 5 543 304 611 1,8
Galtar för avel 28 1 574 1,8
Suggor för avel 945 139 627 0,7
Slaktsvin >20 kg 6 668 836 002 0,8
Smågrisar <20 kg 2 404 384 731 0,6
Höns 82 228 7 293 848 1,1
Värpkycklingar 11 408 1 994 435 0,6
Slaktkycklingar .. 9 075 870 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 37 390 1 501 345 2,5
Får 11 668 606 079 1,9
Svin 10 045 1 361 934 0,7
Höns 93 636 18 364 153 0,5

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2008-2017

Västerbottens län

Djurslag                

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Kor, mjölkproduktion

14 096

14 114

13 694

13 526

14 032

13 967

14 060

13 682

12 993

12 605

Kor, uppf. av kalvar

1 700

1 616

1 718

1 754

1 604

1 563

1 598

1 525

1 684

1 727

Kvigor, tjurar, stutar

14 462

14 106

13 453

12 850

12 389

12 347

12 652

12 188

11 849

12 010

Kalvar, under 1 år

13 223

12 707

12 241

12 187

12 008

11 934

11 970

11 166

11 279

11 048

Baggar och tackor

3 720

3 939

4 678

6 539

6 433

5 754

6 896

6 733

4 917

6 125

Lamm

3 837

3 828

4 294

6 454

6 007

5 124

7 469

6 593

4 829

5 543

Galtar för avel

41

35

39

36

24

27

22

20

20

28

Suggor för avel

1 909

1 806

1 517

1 448

1 159

1 103

1 220

1 209

1 057

945

Slaktsvin >20 kg

12 013

10 832

10 897

9 154

6 860

5 835

5 409

6 698

6 596

6 668

Smågrisar <20 kg

4 769

5 705

3 818

3 738

3 481

3 538

3 125

3 005

3 616

2 404

Höns

98 728

110 654

115 663

89 583

105 443

47 762

77 432

80 031

78 305

82 228

Värpkycklingar

12 141

 

96

10 266

10 422

11 040

12 598

 

9 260

11 408

Slaktkycklingar

 

55

6

 

 

29

 

 

 

 

Kalkoner

 

 

21

 

 

66

 

 

 

 

Hästar

 

 

1 946

 

 

1 798

 

 

1 749

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

43 481

42 543

41 106

40 317

40 033

39 811

40 280

38 561

37 805

37 390

Får

7 557

7 767

8 972

12 993

12 440

10 878

14 365

13 326

9 746

11 668

Svin

18 732

18 378

16 271

14 376

11 524

10 503

9 776

10 932

11 289

10 045

Höns

110 869

110 709

115 765

99 849

115 865

58 831

90 030

80 031

87 565

93 636

                   

 

Riket

                   

Djurslag                

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Kor, mjölkproduktion

357 194

356 776

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

Kor, uppf. av kalvar

196 254

191 505

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

Kvigor, tjurar, stutar

512 744

501 930

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

Kalvar, under 1 år

492 189

488 070

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

Baggar och tackor

251 484

253 916

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

Lamm

273 296

286 570

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

Galtar för avel

2 438

2 414

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

Suggor för avel

167 394

157 851

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

Slaktsvin >20 kg

974 112

942 521

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

Smågrisar <20 kg

465 345

425 953

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

Höns

5 546 125

5 260 612

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

Värpkycklingar

1 648 634

1 897 990

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

Slaktkycklingar

6 189 185

5 262 269

6 445 157

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

Kalkoner

 

 

129 578

 

 

79 867

 

 

 

 

Hästar

 

 

117 026

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 558 381

1 538 281

1 536 658

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

Får

524 780

540 486

564 922

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

Svin

1 609 289

1 528 739

1 519 874

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

Höns

13 383 944

12 420 871

14 153 385

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta