Jordbrukets djur - Regionfakta
Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2018-03-05
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017.

Djurslag Västerbottens län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 12 605 322 010 3,9
Kor, uppfödning av kalvar 1 727 207 620 0,8
Kvigor, tjurar och stutar 12 010 499 556 2,4
Kalvar, under 1 år 11 048 472 159 2,3
Baggar och tackor 6 125 301 468 2,0
Lamm 5 543 304 611 1,8
Galtar för avel 28 1 574 1,8
Suggor för avel 945 139 627 0,7
Slaktsvin >20 kg 6 668 836 002 0,8
Smågrisar <20 kg 2 404 384 731 0,6
Höns 82 228 7 293 848 1,1
Värpkycklingar 11 408 1 994 435 0,6
Slaktkycklingar .. 9 075 870 ..
Kalkoner .. .. ..
Hästar* .. .. ..
Nötkreatur 37 390 1 501 345 2,5
Får 11 668 606 079 1,9
Svin 10 045 1 361 934 0,7
Höns 93 636 18 364 153 0,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta