Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2017-12-20
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2015

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Bjurholm 190 44
Dorotea 231 54
Lycksele 351 82
Malå 360 84
Nordmaling 220 51
Norsjö 301 70
Robertsfors 197 46
Skellefteå 357 83
Sorsele 225 52
Storuman 339 79
Umeå 416 97
Vilhelmina 237 55
Vindeln 344 80
Vännäs 229 53
Åsele 258 60
Västerbottens län 362 84
Riket 429 100
BRP per invånare 2004-2015. Tusental kronor

Kommun/Region 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bjurholm 143 147 144 153 165 136 142 158 182 205 199 190
Dorotea 195 202 220 205 215 185 227 206 207 204 214 231
Lycksele 264 278 323 321 330 333 426 385 363 340 336 351
Malå 290 332 360 388 325 270 336 302 325 372 362 360
Nordmaling 154 169 174 194 179 165 192 189 189 205 214 220
Norsjö 233 255 296 286 315 257 297 274 366 357 324 301
Robertsfors 159 172 175 184 207 163 180 191 197 206 213 197
Skellefteå 242 264 301 305 301 289 312 336 347 333 344 357
Sorsele 214 212 205 187 253 182 179 201 219 237 264 225
Storuman 294 316 330 315 407 337 417 387 385 385 356 339
Umeå 295 295 314 316 323 321 338 341 366 367 376 416
Vilhelmina 204 217 227 231 253 215 243 236 229 240 230 237
Vindeln 218 238 237 254 266 238 268 268 345 349 340 344
Vännäs 179 195 200 200 237 245 252 236 234 231 226 229
Åsele 233 231 239 242 296 231 277 296 280 276 254 258
Västerbottens län 270 279 304 302 312 297 325 329 337 334 340 362
Riket 312 322 341 360 367 354 375 387 387 393 406 429

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bjurholm

46

46

42

43

45

39

38

41

47

52

49

44

Dorotea

63

63

65

57

59

52

61

53

53

52

53

54

Lycksele

85

86

95

89

90

94

114

99

94

87

83

82

Malå

93

103

106

108

89

76

90

78

84

95

89

84

Nordmaling

49

52

51

54

49

47

51

49

49

52

53

51

Norsjö

75

79

87

79

86

73

79

71

95

91

80

70

Robertsfors

51

53

51

51

56

46

48

49

51

52

52

46

Skellefteå

78

82

88

85

82

82

83

87

90

85

85

83

Sorsele

69

66

60

52

69

51

48

52

57

60

65

52

Storuman

94

98

97

88

111

95

111

100

99

98

88

79

Umeå

95

92

92

88

88

91

90

88

95

93

93

97

Vilhelmina

65

67

67

64

69

61

65

61

59

61

57

55

Vindeln

70

74

70

71

72

67

71

69

89

89

84

80

Vännäs

57

61

59

56

65

69

67

61

60

59

56

53

Åsele

75

72

70

67

81

65

74

76

72

70

63

60

Västerbottens län

87

87

89

84

85

84

87

85

87

85

84

84

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2004=100

                         

Kommun/Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bjurholm

100

103

101

107

115

95

99

111

127

143

139

133

Dorotea

100

104

113

105

110

95

116

106

106

105

110

118

Lycksele

100

105

122

122

125

126

161

146

138

129

127

133

Malå

100

114

124

134

112

93

116

104

112

128

125

124

Nordmaling

100

110

113

126

116

107

125

123

123

133

139

143

Norsjö

100

109

127

123

135

110

127

117

157

153

139

129

Robertsfors

100

108

110

116

130

103

113

120

124

130

134

124

Skellefteå

100

109

124

126

124

119

129

139

143

138

142

148

Sorsele

100

99

96

87

118

85

84

94

102

111

123

105

Storuman

100

107

112

107

138

115

142

132

131

131

121

115

Umeå

100

100

106

107

109

109

114

116

124

124

127

141

Vilhelmina

100

106

111

113

124

105

119

116

112

118

113

116

Vindeln

100

109

109

117

122

109

123

123

158

160

156

158

Vännäs

100

109

112

112

132

137

141

132

131

129

126

128

Åsele

100

99

103

104

127

99

119

127

120

118

109

111

Västerbottens län

100

103

113

112

116

110

120

122

125

124

126

134

Riket

100

103

109

115

118

113

120

124

124

126

130

138

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta