Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2017-11-08
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2017 och folkmängd 30 september2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 448

0

4

12

-8

32

24

8

6

-4

6

Dorotea

2 657

-11

1

10

-9

37

41

-4

-7

-12

15

Lycksele

12 292

2

43

33

10

159

172

-13

-28

-16

31

Malå

3 123

1

11

11

0

40

43

-3

-1

-13

11

Nordmaling

7 158

41

19

12

7

134

100

34

7

-7

34

Norsjö

4 088

-22

3

10

-7

57

70

-13

-30

-3

20

Robertsfors

6 787

-12

15

19

-4

116

121

-5

-12

3

4

Skellefteå

72 638

167

196

178

18

903

755

148

-19

-97

264

Sorsele

2 544

17

7

4

3

74

61

13

-17

11

19

Storuman

5 893

6

18

24

-6

100

89

11

-3

-5

19

Umeå

124 675

1 293

398

194

204

3 014

1 933

1 081

151

484

446

Vilhelmina

6 789

-2

11

21

-10

92

85

7

-29

5

31

Vindeln

5 410

28

13

14

-1

127

98

29

-5

11

23

Vännäs

8 739

24

27

22

5

186

167

19

9

-21

31

Åsele

2 826

-13

8

10

-2

57

66

-9

-22

4

9

Västerbotten

268 067

1 519

774

574

200

3 885

2 582

1 303

.

340

963

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2017 och folkmängd 30 juni 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 448

9

8

5

3

29

24

5

-3

5

3

Dorotea

2 668

-18

5

11

-6

30

42

-12

-13

3

-2

Lycksele

12 290

64

39

37

2

169

107

62

11

-7

58

Malå

3 122

17

5

8

-3

39

19

20

-5

9

16

Nordmaling

7 117

40

25

19

6

105

72

33

0

14

19

Norsjö

4 110

5

13

15

-2

41

34

7

0

3

4

Robertsfors

6 799

-2

13

24

-11

83

76

7

-13

6

14

Skellefteå

72 471

155

219

186

33

611

493

118

-24

-37

179

Sorsele

2 527

6

4

7

-3

40

31

9

-2

-2

13

Storuman

5 887

0

14

19

-5

81

75

6

0

-10

16

Umeå

123 382

-23

407

202

205

1 452

1 686

-234

107

-516

175

Vilhelmina

6 791

14

11

23

-12

88

61

27

14

-7

20

Vindeln

5 382

-35

12

23

-11

57

81

-24

-22

-8

6

Vännäs

8 715

6

28

16

12

118

123

-5

-33

7

21

Åsele

2 839

-8

7

10

-3

46

51

-5

-17

2

10

Västerbotten

266 548

230

810

605

205

2 112

2 098

14

.

-538

552

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2017 och folkmängd 31 mars 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 439

-15

7

7

0

17

32

-15

-17

2

0

Dorotea

2 686

-33

4

21

-17

30

48

-18

5

-23

0

Lycksele

12 226

39

31

50

-19

151

100

51

8

15

28

Malå

3 105

5

8

10

-2

36

29

7

-4

-9

20

Nordmaling

7 077

-55

12

32

-20

58

93

-35

-25

-20

10

Norsjö

4 105

-20

11

23

-12

28

36

-8

-7

-6

5

Robertsfors

6 801

17

20

17

3

75

60

15

7

9

-1

Skellefteå

72 316

50

193

240

-47

539

470

69

-46

-78

193

Sorsele

2 521

-14

7

16

-9

30

35

-5

-6

-6

7

Storuman

5 887

-12

14

23

-9

44

47

-3

-6

-7

10

Umeå

123 405

513

364

251

113

1 786

1 403

383

130

122

131

Vilhelmina

6 777

-28

9

25

-16

57

70

-13

-3

-15

5

Vindeln

5 417

4

10

24

-14

81

69

12

-15

-1

28

Vännäs

8 709

14

24

24

0

102

89

13

7

2

4

Åsele

2 847

-28

8

17

-9

49

66

-17

-28

0

11

Västerbotten

266 318

437

722

780

-58

2 217

1 781

436

.

-15

451

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2016 och folkmängd 31 december 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 454

-10

6

9

-3

25

32

-7

-2

-6

1

Dorotea

2 719

-7

10

11

-1

36

42

-6

-7

-10

11

Lycksele

12 187

-12

44

40

4

125

142

-17

-24

-17

24

Malå

3 100

-5

8

13

-5

32

34

-2

-10

7

1

Nordmaling

7 132

43

15

25

-10

136

85

51

26

8

17

Norsjö

4 125

1

6

19

-13

61

47

14

-19

12

21

Robertsfors

6 784

-9

22

19

3

83

96

-13

-5

-17

9

Skellefteå

72 266

81

157

217

-60

654

524

130

-55

-130

315

Sorsele

2 535

-18

6

15

-9

33

43

-10

-3

-17

10

Storuman

5 899

-14

9

24

-15

69

68

1

-6

-7

14

Umeå

122 892

556

341

239

102

1 689

1 259

430

104

177

149

Vilhelmina

6 805

39

12

17

-5

104

58

46

5

-7

48

Vindeln

5 413

16

12

11

1

93

77

16

-4

-6

26

Vännäs

8 695

12

14

27

-13

139

115

24

-1

-3

28

Åsele

2 875

42

4

10

-6

80

32

48

1

0

47

Västerbotten

265 881

715

666

696

-30

2 373

1 668

705

.

-16

721

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta