Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
265 881 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2017-05-12
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2017 och folkmängd 31 mars 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 439

-15

7

7

0

17

32

-15

-17

2

0

Dorotea

2 686

-33

4

21

-17

30

48

-18

5

-23

0

Lycksele

12 226

39

31

50

-19

151

100

51

8

15

28

Malå

3 105

5

8

10

-2

36

29

7

-4

-9

20

Nordmaling

7 077

-55

12

32

-20

58

93

-35

-25

-20

10

Norsjö

4 105

-20

11

23

-12

28

36

-8

-7

-6

5

Robertsfors

6 801

17

20

17

3

75

60

15

7

9

-1

Skellefteå

72 316

50

193

240

-47

539

470

69

-46

-78

193

Sorsele

2 521

-14

7

16

-9

30

35

-5

-6

-6

7

Storuman

5 887

-12

14

23

-9

44

47

-3

-6

-7

10

Umeå

123 405

513

364

251

113

1 786

1 403

383

130

122

131

Vilhelmina

6 777

-28

9

25

-16

57

70

-13

-3

-15

5

Vindeln

5 417

4

10

24

-14

81

69

12

-15

-1

28

Vännäs

8 709

14

24

24

0

102

89

13

7

2

4

Åsele

2 847

-28

8

17

-9

49

66

-17

-28

0

11

Västerbotten

266 318

437

722

780

-58

2 217

1 781

436

.

-15

451

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 454

-10

6

9

-3

25

32

-7

-2

-6

1

Dorotea

2 719

-7

10

11

-1

36

42

-6

-7

-10

11

Lycksele

12 187

-12

44

40

4

125

142

-17

-24

-17

24

Malå

3 100

-5

8

13

-5

32

34

-2

-10

7

1

Nordmaling

7 132

43

15

25

-10

136

85

51

26

8

17

Norsjö

4 125

1

6

19

-13

61

47

14

-19

12

21

Robertsfors

6 784

-9

22

19

3

83

96

-13

-5

-17

9

Skellefteå

72 266

81

157

217

-60

654

524

130

-55

-130

315

Sorsele

2 535

-18

6

15

-9

33

43

-10

-3

-17

10

Storuman

5 899

-14

9

24

-15

69

68

1

-6

-7

14

Umeå

122 892

556

341

239

102

1 689

1 259

430

104

177

149

Vilhelmina

6 805

39

12

17

-5

104

58

46

5

-7

48

Vindeln

5 413

16

12

11

1

93

77

16

-4

-6

26

Vännäs

8 695

12

14

27

-13

139

115

24

-1

-3

28

Åsele

2 875

42

4

10

-6

80

32

48

1

0

47

Västerbotten

265 881

715

666

696

-30

2 373

1 668

705

.

-16

721

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:a kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 464

-16

3

7

-4

26

38

-12

-11

-3

2

Dorotea

2 726

-12

8

14

-6

38

44

-6

-7

-7

8

Lycksele

12 199

-27

29

23

6

143

182

-39

-12

-42

15

Malå

3 105

3

9

10

-1

35

31

4

-12

7

9

Nordmaling

7 089

-24

24

30

-6

99

119

-20

-18

-9

7

Norsjö

4 124

-47

10

9

1

40

88

-48

-26

-22

0

Robertsfors

6 793

-17

16

19

-3

131

146

-15

1

-20

4

Skellefteå

72 185

-31

201

193

8

679

741

-62

-85

-138

161

Sorsele

2 553

2

9

7

2

45

45

0

2

-2

0

Storuman

5 913

-37

17

19

-2

63

98

-35

-29

-8

2

Umeå

122 336

1 304

371

167

204

2 930

1 844

1 086

204

489

393

Vilhelmina

6 766

-49

10

21

-11

63

100

-37

-9

-30

2

Vindeln

5 397

1

21

18

3

98

101

-3

-18

10

5

Vännäs

8 683

33

25

22

3

157

128

29

23

0

6

Åsele

2 833

-1

7

14

-7

53

48

5

-3

-6

14

Västerbotten

265 166

1 082

760

573

187

3 385

2 538

847

.

219

628

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2016 och folkmängd 30 juni 2016

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Bjurholm

2 480

38

11

2

9

41

12

29

3

25

1

Dorotea

2 738

4

5

11

-6

34

24

10

-9

6

13

Lycksele

12 226

25

39

48

-9

153

124

29

10

-1

20

Malå

3 102

-1

7

8

-1

37

37

0

2

-2

0

Nordmaling

7 113

54

24

19

5

113

69

44

5

10

29

Norsjö

4 171

2

13

17

-4

46

40

6

-1

4

3

Robertsfors

6 810

39

27

15

12

103

77

26

15

-4

15

Skellefteå

72 216

174

215

190

25

595

448

147

-6

-34

187

Sorsele

2 551

39

8

8

0

56

17

39

3

3

33

Storuman

5 950

-6

13

27

-14

59

57

2

0

-10

12

Umeå

121 032

-239

401

194

207

1 297

1 751

-454

-45

-527

118

Vilhelmina

6 815

7

21

21

0

94

87

7

-1

-21

29

Vindeln

5 396

28

8

11

-3

81

50

31

17

4

10

Vännäs

8 650

46

37

19

18

131

103

28

9

11

8

Åsele

2 834

-2

5

16

-11

48

39

9

-2

2

9

Västerbotten

264 084

208

834

606

228

2 027

2 074

-47

.

-534

487

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta