Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2018-10-26
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

 

Medelpris småhus 2017-2018, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

5 759

5 870

6 100

5 863

5 710

5 577

5 585

 

Uppsala län

3 063

3 208

3 043

3 332

3 192

3 241

3 021

 

Södermanlands län

2 427

2 586

2 511

2 770

2 699

2 597

2 557

 

Östergötlands län

2 509

2 521

2 653

2 749

2 740

2 807

2 664

 

Jönköpings län

1 931

2 041

2 035

2 072

2 262

2 261

2 149

 

Kronobergs län

1 833

1 906

1 944

1 841

2 000

1 984

1 981

 

Kalmar län

1 691

1 659

1 754

1 760

1 938

1 791

1 690

 

Gotlands län

2 918

2 868

2 710

2 721

2 932

2 342

3 018

 

Blekinge län

1 461

1 619

1 756

1 819

1 792

1 736

1 799

 

Skåne län

2 715

2 797

2 957

2 959

2 996

2 982

2 942

 

Hallands län

3 195

3 224

3 297

3 354

3 362

3 408

3 220

 

Västra Götalands län

3 082

3 106

3 198

3 253

3 307

3 104

3 079

 

Värmlands län

1 702

1 643

1 534

1 618

1 718

1 751

1 638

 

Örebro län

1 932

1 979

1 871

1 978

2 181

1 944

1 831

 

Västmanlands län

2 401

2 415

2 358

2 358

2 735

2 220

2 399

 

Dalarnas län

1 638

1 660

1 758

1 667

1 791

1 776

1 794

 

Gävleborgs län

1 571

1 540

1 768

1 655

1 769

1 627

1 728

 

Västernorrlands län

1 443

1 536

1 426

1 521

1 557

1 697

1 566

 

Jämtlands län

1 744

1 831

1 658

1 893

1 964

1 660

1 742

 

Västerbottens län

1 945

1 973

1 952

2 100

2 345

2 166

2 091

 

Norrbottens län

1 552

1 472

1 639

1 649

1 633

1 644

1 486

 

Riket

2 880

2 961

2 971

3 031

3 139

3 015

2 876

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2017-2018, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

2,02

2,08

2,08

2,09

2,00

1,95

1,94

 

Uppsala län

2,01

2,04

2,06

2,10

1,99

1,97

2,00

 

Södermanlands län

2,01

2,11

2,15

2,16

2,12

2,13

2,11

 

Östergötlands län

2,12

2,15

2,20

2,18

2,15

2,12

2,22

 

Jönköpings län

1,94

2,02

2,11

2,15

2,15

2,13

2,11

 

Kronobergs län

1,90

1,97

2,01

2,03

1,99

2,05

2,09

 

Kalmar län

1,91

1,92

1,92

2,00

2,04

1,99

2,11

 

Gotlands län

1,87

2,04

2,10

1,93

2,06

2,04

2,10

 

Blekinge län

1,73

1,77

1,89

1,91

1,97

1,95

1,95

 

Skåne län

1,82

1,87

1,93

1,93

1,94

1,92

1,95

 

Hallands län

1,96

1,95

1,99

1,98

1,93

1,97

2,01

 

Västra Götalands län

2,02

2,06

2,10

2,10

2,09

2,09

2,11

 

Värmlands län

1,92

1,93

1,98

2,03

1,96

2,05

2,08

 

Örebro län

2,01

1,95

2,03

2,09

2,01

2,05

2,09

 

Västmanlands län

2,01

2,13

2,18

2,30

2,17

2,19

2,19

 

Dalarnas län

2,03

2,11

2,21

2,15

2,25

2,16

2,25

 

Gävleborgs län

1,98

2,09

2,08

2,08

2,17

2,13

2,22

 

Västernorrlands län

2,05

2,17

2,13

2,16

2,27

2,24

2,26

 

Jämtlands län

1,89

1,97

1,96

2,05

1,96

1,91

1,97

 

Västerbottens län

2,13

2,19

2,15

2,27

2,28

2,27

2,34

 

Norrbottens län

2,13

2,09

2,14

2,13

2,07

2,13

2,10

 

Riket

1,97

2,03

2,06

2,08

2,05

2,04

2,08

 

* i förhållande till 2015 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

 

Medelpris småhus 2017-2018, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

5 759

5 870

6 100

5 863

5 710

5 577

5 585

 

Uppsala län

3 063

3 208

3 043

3 332

3 192

3 241

3 021

 

Södermanlands län

2 427

2 586

2 511

2 770

2 699

2 597

2 557

 

Östergötlands län

2 509

2 521

2 653

2 749

2 740

2 807

2 664

 

Jönköpings län

1 931

2 041

2 035

2 072

2 262

2 261

2 149

 

Kronobergs län

1 833

1 906

1 944

1 841

2 000

1 984

1 981

 

Kalmar län

1 691

1 659

1 754

1 760

1 938

1 791

1 690

 

Gotlands län

2 918

2 868

2 710

2 721

2 932

2 342

3 018

 

Blekinge län

1 461

1 619

1 756

1 819

1 792

1 736

1 799

 

Skåne län

2 715

2 797

2 957

2 959

2 996

2 982

2 942

 

Hallands län

3 195

3 224

3 297

3 354

3 362

3 408

3 220

 

Västra Götalands län

3 082

3 106

3 198

3 253

3 307

3 104

3 079

 

Värmlands län

1 702

1 643

1 534

1 618

1 718

1 751

1 638

 

Örebro län

1 932

1 979

1 871

1 978

2 181

1 944

1 831

 

Västmanlands län

2 401

2 415

2 358

2 358

2 735

2 220

2 399

 

Dalarnas län

1 638

1 660

1 758

1 667

1 791

1 776

1 794

 

Gävleborgs län

1 571

1 540

1 768

1 655

1 769

1 627

1 728

 

Västernorrlands län

1 443