Passagerare per flygplats - månad - Regionfakta
Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Snabbstatistik // Passagerare per flygplats - må…

Passagerare per flygplats - månad

Senast uppdaterad 2018-06-18
Förklaring

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Undersökningen om luftfart utförs av Transportstyrelsen på uppdrag av Trafikanalys. Transportstyrelsen sammanställer månatliga och årliga rapporter på inrikes och gränsöverskridande flygtrafik, passagerare, starter, landningar, fraktgods m.m. Undersökningen omfattar samtliga flygplatser, flygplansägare och flygoperatörer i Sverige.

PDF
Diagram nuläge

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

201801

805

1 373

29 996

75 389

1 188

108 751

201802

1 573

1 306

30 547

77 873

1 320

112 619

201803

2 222

1 431

36 240

89 177

1 631

130 701

201804

2 285

1 605

35 563

84 401

1 029

124 883

201805

 

 

 

 

 

 

201806

 

 

 

 

 

 

201807

 

 

 

 

 

 

201808

 

 

 

 

 

 

201809

 

 

 

 

 

 

201810

 

 

 

 

 

 

201811

 

 

 

 

 

 

201812

 

 

 

 

 

 

2018 Totalt

6 885

5 715

132 346

326 840

5 168

476 954

 

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

201701

1 102

1 277

20 417

76 219

1 170

100 185

201702

1 348

1 297

22 970

76 745

1 561

103 921

201703

2 239

1 481

27 416

90 570

1 745

123 451

201704

2 455

1 625

29 924

85 870

1 206

121 080

201705

597

1 794

39 313

106 484

1 007

149 195

201706

676

1 622

40 364

93 497

1 010

137 169

201707

1 191

2 084

41 939

62 074

1 233

108 521

201708

1 221

1 668

41 899

81 654

1 194

127 636

201709

934

1 669

41 665

96 832

1 241

142 341

201710

651

1 869

41 467

103 471

1 210

148 668

201711

614

1 582

38 462

96 487

1 140

138 285

201712

596

1 495

35 689

82 681

1 221

121 682

2017 Totalt

13 624

19 463

421 525

1 052 584

14 938

1 522 134

Källa: Transportstyrelsen

             

 

Passagerare per flygplats

             

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

201801

805

1 373

29 996

75 389

1 188

108 751

201802

1 573

1 306

30 547

77 873

1 320

112 619

201803

2 222

1 431

36 240

89 177

1 631

130 701

201804

2 285

1 605

35 563

84 401

1 029

124 883

201805

274

862

42 627

103 731

572

148 066

201806

 

 

 

 

 

 

201807

 

 

 

 

 

 

201808

 

 

 

 

 

 

201809

 

 

 

 

 

 

201810

 

 

 

 

 

 

201811

 

 

 

 

 

 

201812

 

 

 

 

 

 

2018 Totalt

7 159

6 577

174 973

430 571

5 740

625 020

 

Månad

Flygplats

Västerbottens län

Hemavan

Lycksele

Skellefteå

Umeå

Vilhelmina

201701

1 102

1 277

20 417

76 219

1 170

100 185

201702

1 348

1 297

22 970

76 745

1 561

103 921

201703

2 239

1 481

27 416

90 570

1 745

123 451

201704

2 455

1 625

29 924

85 870

1 206

121 080

201705

597

1 794

39 313

106 484

1 007

149 195

201706

676

1 622

40 364

93 497

1 010

137 169

201707

1 191

2 084

41 939

62 074

1 233

108 521

201708

1 221

1 668

41 899

81 654

1 194

127 636

201709

934

1 669

41 665

96 832

1 241

142 341

201710

651

1 869

41 467

103 471

1 210

148 668

201711

614

1 582

38 462

96 487

1 140

138 285

201712

596

1 495

35 689

82 681

1 221

121 682

2017 Totalt

13 624

19 463

421 525

1 052 584

14 938

1 522 134

Källa: Transportstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta