Gymnasiebehörighet - Regionfakta
Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2017-10-17
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2016/2017

Kommun/Region    

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt   program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Bjurholm

28

~100

~100

~100

82,1

..

Dorotea

29

~100

~100

~100

~100

..

Lycksele

134

90,3

88,1

79,9

83,6

9,7

Malå

39

69,2

69,2

66,7

69,2

30,8

Nordmaling

76

78,9

77,6

77,6

75,0

21,1

Norsjö

53

67,9

67,9

67,9

64,2

32,1

Robertsfors

63

77,8

76,2

76,2

73,0

22,2

Skellefteå

789

86,8

86,2

85,4

84,3

13,2

Sorsele

34

82,4

79,4

79,4

79,4

..

Storuman

62

66,1

66,1

66,1

66,1

33,9

Umeå

1 219

88,0

87,0

85,2

85,3

12,0

Vilhelmina

97

83,5

83,5

82,5

80,4

16,5

Vindeln

52

88,5

84,6

80,8

78,8

..

Vännäs

72

77,8

73,6

72,2

72,2

22,2

Åsele

38

81,6

76,3

76,3

73,7

..

Västerbottens län

2 785

85,6

84,6

83,0

82,5

14,4

Riket

107 305

82,5

81,7

80,1

79,3

17,5

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta