Västerbottens län
Fakta & Perspektiv
268 465 INVÅNARE
54 665 km2 AREA
15 KOMMUNER
Västerbottens län
Västerbottens län // Utbildning // Grundskolan // Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet

Senast uppdaterad 2018-10-01
Förklaring

Inför nya gymnasieskolan 2011 skärptes kraven för behörighet att söka till gymnasiet. Det innebär att om en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella program så krävs 8 godkända betyg för yrkesprogram och 12 godkända betyg för högskoleförberedande program. Det finns dessutom 3 olika behörighetskrav beroende på vilket högskoleförberedande program

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor. Elever med okänd bakgrund, dvs elever som saknar uppgift om personnummer då de ännu inte blivit folkbokförda i Sverige ingår i redovisningen från 2016/17.

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 eleverdubbelprickas den. Om data saknas visas en prick. Som ett sammanfattande mått på gymnasiebehörighet sammantaget, oavsett program eller nivå, är det behörighet till yrkesprogrammet som ska användas. Statistiken har samlats in av Statistiska centralbyrån, på uppdrag av Skolverket.

PDF
Diagram nuläge

Behörighet till gymnasieskolan samtliga elever, läsåret 2017/2018

Kommun/Region    

Antal elever i åk 9

Andel behöriga yrkes- program (gymnasie- behörighet)

Andel behöriga till högskoleförberedande program

Andel ej behöriga elever

Estetiskt   program

Ekonomi-, huma- nistiska och samhälls- vetenskaps- program

Naturveten- skapligt och tekniskt program

Bjurholm

28

71,4

71,4

71,4

71,4

..

Dorotea

27

77,8

77,8

77,8

77,8

..

Lycksele

132

82,6

82,6

81,8

80,3

17,4

Malå

44

~100

~100

81,8

~100

..

Nordmaling

71

90,1

90,1

90,1

90,1

..

Norsjö

50

~100

~100

~100

~100

..

Robertsfors

71

87,3

87,3

87,3

83,1

..

Skellefteå

854

82,9

82,3

80,8

81,1

17,1

Sorsele

17

..

..

..

..

..

Storuman

52

88,5

88,5

88,5

88,5

..

Umeå

1 203

87,9

86,5

84,6

84,4

12,1

Vilhelmina

80

77,5

77,5

76,3

75,0

22,5

Vindeln

58

84,5

82,8

82,8

77,6

..

Vännäs

115

90,4

90,4

89,6

90,4

9,6

Åsele

29

~100

~100

~100

~100

..

Västerbottens län

2 831

85,7

84,9

83,4

83,2

14,3

Riket

110 583

84,4

83,5

81,9

81,0

15,6

Källa: Skolverket. Värdet 100 gäller när färre än 5 elever inte har uppnått kunskapskraven.

Andel med gymnasiebehörighet 2012/2013-2017/2018

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Bjurholm 100,0 83,9 77,4 70,0 100,0 71,4
Dorotea 100,0 100,0 100,0 81,5 100,0 77,8
Lycksele 85,2 90,3 85,4 88,7 90,3 82,6
Malå 100,0 100,0 100,0 87,5 69,2 100,0
Nordmaling 91,4 78,3 100,0 100,0 78,9 90,1
Norsjö 88,9 77,6 72,3 100,0 67,9 100,0
Robertsfors 85,2 74,2 70,0 87,9 77,8 87,3
Skellefteå 87,0 86,4 88,0 87,8 86,8 82,9
Sorsele 76,9 64,7 70,6 69,0 82,4 ..
Storuman 100,0 85,1 82,1 87,3 66,1 88,5
Umeå 90,1 91,3 90,0 91,0 88,0 87,9
Vilhelmina 80,3 83,9 77,6 90,3 83,5 77,5
Vindeln 88,9 90,2 100,0 82,9 88,5 84,5
Vännäs 94,3 84,7 82,4 79,5 77,8 90,4
Åsele 100,0 100,0 76,5 81,8 81,6 100,0
Västerbottens län 88,6 87,7 87,1 88,6 85,6 85,7
Riket 87,6 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4
Utvecklingen av andel med gymnasiebehörighet, 2012/2013-2017/2018. Index år 2012/2013=100

Kommun/Region 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018
Bjurholm 100 84 77 70 100 71
Dorotea 100 100 100 82 100 78
Lycksele 100 106 100 104 106 97
Malå 100 100 100 88 69 100
Nordmaling 100 86 109 109 86 99
Norsjö 100 87 81 112 76 112
Robertsfors 100 87 82 103 91 102
Skellefteå 100 99 101 101 100 95
Sorsele 100 84 92 90 107 ..
Storuman 100 85 82 87 66 89
Umeå 100 101 100 101 98 98
Vilhelmina 100 104 97 112 104 97
Vindeln 100 101 112 93 100 95
Vännäs 100 90 87 84 83 96
Åsele 100 100 77 82 82 100
Västerbottens län 100 99 98 100 97 97
Riket 100 99 98 100 94 96

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta