Västmanlands län

Fakta & Perspektiv

267 629 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta