Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2018-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2017

Kommun/Region Antal Andel (%)
Arboga 228 3,6
Fagersta 329 5,3
Hallstahammar 219 3,1
Kungsör 189 4,9
Köping 430 3,6
Norberg 127 4,9
Sala 377 3,6
Skinnskatteberg 69 3,6
Surahammar 152 3,3
Västerås 3 580 4,9
Västmanlands län 5 699 4,5
Riket 191 927 4,0

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2017

 
           

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

 

Västmanlands län

Riket

Västmanlands län

Riket

 

2008

4 446

150 284

3,8

3,4

 

2009

7 255

236 828

5,8

5,7

 

2010

6 805

231 288

5,4

4,9

 

2011

6 082

206 431

5,1

4,6

 

2012

6 395

212 898

5,2

4,6

 

2013

6 729

214 295

5,4

4,5

 

2014

6 399

202 463

5,1

4,3

 

2015

6 103

194 385

4,9

4,1

 

2016

5 866

189 718

4,7

4,0

 

2017

5 699

191 927

4,5

4,0

 

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 2008-2017. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Västmanlands län

Riket

2008

100

100

2009

163

158

2010

153

154

2011

137

137

2012

144

142

2013

151

143

2014

144

135

2015

137

129

2016

132

126

2017

128

128

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta