Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
267 629 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Energi // Elförbrukning, slutlig använda…

Elförbrukning, slutlig användare

Senast uppdaterad 2016-12-13
Förklaring

Den årliga el- och fjärrvärmeundersökningen beskriver produktion och förbrukning av el, fjärrvärme och gas. Företag med följande verksamhet ingår i undersökningen:

  • Överföring av el
  • Elförsäljning
  • Elproduktion. Kraftkällan skall vara på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW
  • Värmeproduktion
  • Fjärrvärmedistribution
  • Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution
  • Kraftstationer, kraftvärmeverk, samt fristående värmeverk som ingår i ovannämnda företag Undersökningen är en totalundersökning.

I undersökningen ingår ca 1 000 företag fördelat på ca 170 nätföretag och ca 830 övriga, ca 1 500 kraftstationer och värmeverk samt 8 gasverk och naturgasdistributörer. Överförd el till slutliga förbrukare redovisas förutom för riket för industri, småhus och flerbostadshus på län. Länsredovisningen är emellertid behäftad med osäkerhet p.g.a. att vissa nätföretag inte kunnat lämna uppgifter om regional fördelning av överförd el.

PDF
Diagram nuläge

Elförbrukning 2015 fördelat på slutlig användare

           

Region

GWh

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt

Stockholms län

20 555

3 423

4 094

1 814

11 224

Uppsala län

2 931

308

858

193

1 572

Södermanlands län

3 324

1 162

745

164

1 253

Östergötlands län

6 118

2 973

986

225

1 934

Jönköpings län

4 161

1 560

991

181

1 429

Kronobergs län

2 940

1 535

452

92

861

Kalmar län

2 622

817

624

122

1 059

Gotlands län

886

..

..

..

..

Blekinge län

1 726

551

479

22

674

Skåne län

12 488

2 851

3 211

725

5 701

Hallands län

4 165

1 587

1 021

201

1 356

Västra Götalands län

18 737

6 235

4 038

1 000

7 464

Värmlands län

5 069

2 834

838

132

1 265

Örebro län

3 888

1 355

801

169

1 563

Västmanlands län

2 748

971

560

119

1 098

Dalarnas län

6 733

4 158

1 012

134

1 429

Gävleborgs län

5 103

2 788

804

141

1 370

Västernorrlands län

9 112

6 650

842

130

1 490

Jämtlands län

1 667

..

..

81

..

Västerbottens län

4 125

1 720

854

190

1 361

Norrbottens län

7 700

4 730

930

126

1 914

Riket

126 797

48 784

24 697

6 097

47 219

.. = osäkra uppgifter

Källa: Statistiska centralbyrån

           

Region

Fördelning procent

Totalt

Industrin

Småhus

Fler- bostads- hus

Övrigt

Stockholms län

100

16,7

19,9

8,8

54,6

Uppsala län

100

10,5

29,3

6,6

53,6

Södermanlands län

100

35,0

22,4

4,9

37,7

Östergötlands län

100

48,6

16,1

3,7

31,6

Jönköpings län

100

37,5

23,8

4,3

34,3

Kronobergs län

100

52,2

15,4

3,1

29,3

Kalmar län

100

31,2

23,8

4,7

40,4

Gotlands län

100

..

..

..

..

Blekinge län

100

31,9

27,8

1,3

39,0

Skåne län

100

22,8

25,7

5,8

45,7

Hallands län

100

38,1

24,5

4,8

32,6

Västra Götalands län

100

33,3

21,6

5,3

39,8

Värmlands län

100

55,9

16,5

2,6

25,0

Örebro län

100

34,9

20,6

4,3

40,2

Västmanlands län

100

35,3

20,4

4,3

40,0

Dalarnas län

100

61,8

15,0

2,0

21,2

Gävleborgs län

100

54,6

15,8

2,8

26,8

Västernorrlands län

100

73,0

9,2

1,4

16,4

Jämtlands län

100

..

..

4,9

..

Västerbottens län

100

41,7

20,7

4,6

33,0

Norrbottens län

100

61,4

12,1

1,6

24,9

Riket

100

38,5

19,5

4,8

37,2

Småhus på jordbruksfastighet ingår inte

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta