Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2016

         

Omsättning

Västmanlands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

385

1 569

21 641

78 856

250-999 Tkr

120

306

6 443

16 084

1-1,9 Mnkr

61

130

2 727

5 973

2-4,9 Mnkr

51

128

2 997

5 849

5-9,9 Mnkr

38

63

1 751

3 401

10-49 Mnkr

42

64

2 838

4 823

50-99 Mnkr

13

14

731

1 089

100 - Mnkr

23

24

1 169

1 498

Samtliga

733

2 298

40 297

117 573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret