Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Turism // Gästnätter på hotell, stugbyar…

Gästnätter på hotell, stugbyar, camping m m

Senast uppdaterad 2018-04-09
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Antal övernattningar (gästnätter) på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2017. Tusental

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt    

Västmanlands län

498

..

..

339

7

896

Riket

36 554

2 787

3 575

15 767

4 525

63 208

             

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 2016, procentuellt fördelad.

             

Region

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

Västmanlands län

55,6

..

..

37,8

..

93

Riket

57,8

4,4

5,7

24,9

7,2

100

.. = Uppgift sekretessbelagd

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

             

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 1990-2017

             

Övernattningar i Västmanlands län, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

346

..

..

322

 

747

1991

256

..

..

406

 

726

1992

260

..

..

213

 

528

1993

236

..

..

229

 

505

1994

259

..

..

270

 

585

1995

279

..

..

290

 

624

1996

318

..

..

275

 

593

1997

279

..

..

291

 

627

1998

297

..

..

258

 

609

1999

307

..

..

303

 

651

2000

312

..

..

242

 

622

2001

319

..

..

243

 

623

2002

317

..

..

258

 

646

2003

310

..

..

279

 

658

2004

332

..

..

248

 

647

2005

335

..

..

251

 

644

2006

344

..

..

254

 

655

2007

371

..

..

236

 

661

2008

397

..

..

194

..

657

2009

381

..

23

210

..

655

2010

399

..

27

180

..

635

2011

407

..

25

186

..

644

2012

409

14

28

154

13

618

2013

411

14

32

215

12

684

2014

421

12

30

242

7

712

2015

451

..

35

224

..

727

2016

440

..

33

226

..

716

2017

498

..

..

339

7

896

             

Länets andel av övernattningar i riket (%)

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

2,1

..

..

2,5

 

2,2

1991

1,8

..

..

3,9

 

2,5

1992

1,8

..

..

1,9

 

1,8

1993

1,6

..

..

2,0

 

1,7

1994

1,5

..

..

2,1

 

1,7

1995

1,5

..

..

2,1

 

1,6

1996

1,7

..

..

2,1

 

1,6

1997

1,5

..

..

2,1

 

1,7

1998

1,5

..

..

2,0

 

1,6

1999

1,5

..

..

2,1

 

1,6

2000

1,5

..

..

1,7

 

1,6

2001

1,5

..

..

1,6

 

1,5

2002

1,5

..

..

1,6

 

1,5

2003

1,5

..

..

1,6

 

1,5

2004

1,5

..

..

1,6

 

1,5

2005

1,5

..

..

1,5

 

1,4

2006

1,4

..

..

1,4

 

1,4

2007

1,5

..

..

1,4

 

1,4

2008

1,5

..

..

1,4

..

1,3

2009

1,5

..

0,8

1,4

..

1,3

2010

1,5

..

0,9

1,3

..

1,2

2011

1,5

..

0,8

1,3

..

1,2

2012

1,4

0,5

0,9

1,1

0,3

1,2

2013

1,4

0,5

1,0

1,5

0,3

1,3

2014

1,4

0,4

0,9

1,6

0,2

1,3

2015

1,3

..

1,0

1,4

..

1,2

2016

1,2

..

1,0

1,4

..

1,2

2017

1,4

..

..

2,1

0,1

1,4

             

Totalt övernattningar i riket, tusental

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

16 226

3 391

1 085

12 985

 

33 687

1991

14 494

2 947

1 008

10 389

 

28 838

1992

14 148

2 966

968

11 474

 

29 556

1993

14 874

3 230

1 005

11 413

 

30 522

1994

17 218

3 748

1 008

12 925

 

34 899

1995

18 465

3 902

1 959

13 862

 

38 188

1996

18 598

3 883

1 983

12 985

 

37 449

1997

18 866

3 473

1 039

13 550

 

36 928

1998

20 052

3 357

1 089

12 999

 

37 497

1999

20 707

3 345

1 090

14 713

 

39 854

2000

21 264

3 463

1 132

13 951

 

39 809

2001

21 664

3 534

1 160

14 836

 

41 194

2002

21 011

3 738

2 200

15 946

 

42 895

2003

21 068

3 572

2 276

17 138

 

44 054

2004

21 526

3 283

2 266

15 591

 

42 666

2005

22 902

3 237

2 366

16 435

 

44 940

2006

24 212

3 391

2 560

17 542

 

47 705

2007

25 416

3 467

2 710

17 012

 

48 605

2008

25 873

3 446

2 884

14 338

4 170

50 711

2009

25 958

3 279

2 928

15 225

4 369

51 760

2010

27 338

3 301

2 937

14 325

4 506

52 406

2011

27 990

2 956

3 028

14 449

4 201

52 624

2012

28 566

2 893

3 092

14 035

4 105

52 960

2013

29 433

2 663

3 118

14 497

4 025

53 736

2014

31 074

2 843

3 317

15 047

4 121

56 401

2015

33 518

2 975

3 559

15 560

4 417

60 029

2016

35 315

2 848

3 433

15 638

4 562

61 796

2017

36 554

2 787

3 575

15 767

4 525

63 208

.. = Uppgift sekretessbelagd

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

Övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och SoL 1990-2017. Index år 1990=100

             

Västmanlands län

     

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

100

..

..

100

..

100

1991

74

..

..

126

..

97

1992

75

..

..

66

..

71

1993

68

..

..

71

..

68

1994

75

..

..

84

..

78

1995

81

..

..

90

..

84

1996

92

..

..

85

..

79

1997

81

..

..

90

..

84

1998

86

..

..

80

..

82

1999

89

..

..

94

..

87

2000

90

..

..

75

..

83

2001

92

..

..

75

..

83

2002

92

..

..

80

..

86

2003

90

..

..

87

..

88

2004

96

..

..

77

..

87

2005

97

..

..

78

..

86

2006

99

..

..

79

..

88

2007

107

..

..

73

..

88

2008

115

..

..

60

..

88

2009

110

..

100

65

..

88

2010

115

..

117

56

..

85

2011

118

..

109

58

..

86

2012

118

100

122

48

100

83

2013

119

100

140

67

94

92

2014

122

88

130

75

55

95

2015

130

..

154

70

..

97

2016

127

..

145

70

..

96

2017

144

..

..

105

..

120

Riket

         

År

Hotell

Stugbyar

Vandrar- hem

Camping

SoL*

Totalt

1990

100

100

100

100

 

100

1991

89

87

93

80

 

86

1992

87

87

89

88

 

88

1993

92

95

93

88

 

91

1994

106

111

93

100

 

104

1995

114

115

181

107

 

113

1996

115

115

183

100

 

111

1997

116

102

96

104

 

110

1998

124

99

100

100

 

111

1999

128

99

100

113

 

118

2000

131

102

104

107

 

118

2001

134

104

107

114

 

122

2002

129

110

203

123

 

127

2003

130

105

210

132

 

131

2004

133

97

209

120

 

127

2005

141

95

218

127

 

133

2006

149

100

236

135

 

142

2007

157

102

250

131

 

144

2008

159

102

266

110

100

151

2009

160

97

270

117

105

154

2010

168

97

271

110

108

156

2011

173

87

279

111

101

156

2012

176

85

285

108

98

157

2013

181

79

287

112

97

160

2014

192

84

306

116

99

167

2015

207

88

328

120

106

178

2016

218

84

316

120

109

183

2017

225

82

329

121

109

188

.. = Uppgift sekretessbelagd

Källa: Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket

*) Privata stugor och lägenheter

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta