Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Detaljhandelns omsättning

Detaljhandelns omsättning

Senast uppdaterad 2018-09-04
Förklaring

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper;

Dagligvaruhandeln; Livsmedel, tobak, tidningar, blommor, Systembolag, Apotekens receptfria egenvårdsprodukter. Ej postorder och e-handel.
Sällanköpsvaruhandel: Beklädnadshandel, fritidsvaruhandel, hemutrustningshandel, övrig sällanköpsvaruhandel. Ej postorder och e-handel.

Omsättningen anges per kommun inklusive moms, löpande priser miljoner kronor. Försäljningsindex är faktisk omsättning dividerad med försäljningsunderlag* i dagligvaru/sällanköpshandel.
*nettoinkomst per invånare dividerat med genomsnittet för riket

PDF
Diagram nuläge

Detaljhandelns omsättning 2017, miljoner konor inkl. moms

 

 

 

 

 

 

 

Kommun/ Region

Detaljhandelns omsättning. Miljoner kronor inklusive moms.

Index riket=100

 

Daglig- varor  

Sällan- köps- varor  

Totalt    

Daglig- varor

Sällan- köps- varor

Totalt

Arboga

475

258

733

100

59

80

Fagersta

392

160

552

86

38

63

Hallstahammar

428

122

550

78

24

52

Kungsör

143

3

146

49

1

26

Köping

967

525

1 492

108

64

87

Norberg

141

27

168

71

15

44

Sala

782

449

1 231

101

64

83

Skinnskatteberg

124

23

147

82

17

51

Surahammar

266

31

297

77

10

45

Västerås

5 525

6 998

12 523

108

149

127

Västmanlands län

9 243

8 596

17 839

100

102

101

Riket

346 137

316 090

662 227

100

100

100

Källa: Handelns utredningsinstitut.

   

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta