Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Västmanlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 4 059 322 010 1,3
Kor, uppfödning av kalvar 2 849 207 620 1,4
Kvigor, tjurar och stutar 6 053 499 556 1,2
Kalvar, under 1 år 7 131 472 159 1,5
Baggar och tackor 4 881 301 468 1,6
Lamm 5 512 304 611 1,8
Galtar för avel 48 1 574 3,0
Suggor för avel 6 679 139 627 4,8
Slaktsvin >20 kg 27 134 836 002 3,2
Smågrisar <20 kg 14 842 384 731 3,9
Höns 114 958 7 293 848 1,6
Värpkycklingar .. 1 994 435 ..
Slaktkycklingar 188 792 9 075 870 2,1
Kalkoner .. .. ..
Hästar .. .. ..
Nötkreatur 20 092 1 501 345 1,3
Får 10 393 606 079 1,7
Svin 48 703 1 361 934 3,6
Höns 303 750 18 364 153 1,7

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta