Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2017

Djurslag Västmanlands län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 4 059 322 010 1,3
Kor, uppfödning av kalvar 2 849 207 620 1,4
Kvigor, tjurar och stutar 6 053 499 556 1,2
Kalvar, under 1 år 7 131 472 159 1,5
Baggar och tackor 4 881 301 468 1,6
Lamm 5 512 304 611 1,8
Galtar för avel 48 1 574 3,0
Suggor för avel 6 679 139 627 4,8
Slaktsvin >20 kg 27 134 836 002 3,2
Smågrisar <20 kg 14 842 384 731 3,9
Höns 114 958 7 293 848 1,6
Värpkycklingar .. 1 994 435 ..
Slaktkycklingar 188 792 9 075 870 2,1
Kalkoner .. .. ..
Hästar .. .. ..
Nötkreatur 20 092 1 501 345 1,3
Får 10 393 606 079 1,7
Svin 48 703 1 361 934 3,6
Höns 303 750 18 364 153 1,7

Livsmedelsproducerande husdjur, antal 2008-2017

Västmanlands län

Djurslag                

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Kor, mjölkproduktion

4 403

4 464

4 286

4 404

5 006

4 209

4 180

4 220

4 272

4 059

Kor, uppf. av kalvar

2 593

2 606

2 784

2 707

3 020

2 539

2 426

2 502

2 606

2 849

Kvigor, tjurar, stutar

6 076

6 051

6 005

5 869

6 370

5 945

5 799

5 668

5 915

6 053

Kalvar, under 1 år

6 657

7 054

7 173

7 282

8 581

6 926

6 901

6 682

7 068

7 131

Baggar och tackor

5 447

5 565

5 269

5 767

7 083

5 606

6 659

4 977

4 822

4 881

Lamm

5 466

5 875

5 618

5 984

7 215

5 669

6 117

4 799

5 295

5 512

Galtar för avel

54

 

39

45

67

53

54

46

50

48

Suggor för avel

8 315

9 725

5 109

7 020

9 397

8 190

7 397

6 674

7 646

6 679

Slaktsvin >20 kg

31 554

31 512

30 491

32 051

32 298

34 268

28 551

27 476

26 776

27 134

Smågrisar <20 kg

20 256

17 793

15 852

15 203

19 645

17 605

15 506

24 848

15 412

14 842

Höns

85 212

94 517

153 973

134 571

252 805

173 199

96 670

178 998

122 818

114 958

Värpkycklingar

 

 

29

 

 

92

 

 

 

 

Slaktkycklingar

36 345

34 393

5 036

41 338

1 548

213 550

44 336

 

182 810

188 792

Kalkoner

 

 

46

 

 

12

 

 

 

 

Hästar

 

 

3 243

 

 

3 179

 

 

2 729

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

19 729

20 175

20 248

20 262

22 977

19 619

19 306

19 072

19 861

20 092

Får

10 913

11 440

10 887

11 751

14 298

11 275

12 776

9 776

10 117

10 393

Svin

60 179

59 030

51 491

54 319

61 407

60 116

51 508

59 044

49 884

48 703

Höns

121 557

128 910

159 038

175 909

254 353

386 841

141 006

178 998

305 628

303 750

                     

Riket

                   

Djurslag                

2008        

2009        

2010        

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016        

2017

Kor, mjölkproduktion

357 194

356 776

348 095

346 495

347 969

344 021

344 339

338 379

330 883

322 010

Kor, uppf. av kalvar

196 254

191 505

197 053

195 653

192 501

188 810

186 260

184 094

193 657

207 620

Kvigor, tjurar, stutar

512 744

501 930

512 566

494 903

478 562

496 919

490 507

487 035

489 217

499 556

Kalvar, under 1 år

492 189

488 070

478 944

474 795

481 261

466 776

472 013

466 017

475 917

472 159

Baggar och tackor

251 484

253 916

273 126

296 712

296 685

285 520

287 303

288 675

281 327

301 468

Lamm

273 296

286 570

291 796

325 999

313 849

291 249

301 454

306 078

296 847

304 611

Galtar för avel

2 438

2 414

2 327

1 873

1 539

2 074

1 743

1 548

1 481

1 574

Suggor för avel

167 394

157 851

153 635

150 955

140 055

148 066

143 362

140 249

138 983

139 627

Slaktsvin >20 kg

974 112

942 521

936 910

900 897

851 358

847 022

856 754

830 257

835 323

836 002

Smågrisar <20 kg

465 345

425 953

427 002

428 866

370 412

401 713

375 671

383 973

378 499

384 731

Höns

5 546 125

5 260 612

6 061 498

6 376 041

6 735 325

6 873 650

6 549 379

7 571 087

8 174 310

7 293 848

Värpkycklingar

1 648 634

1 897 990

1 646 730

1 827 959

1 551 047

1 708 316

1 713 137

1 842 362

1 575 281

1 994 435

Slaktkycklingar

6 189 185

5 262 269

6 445 157

6 494 441

6 474 613

7 958 398

7 911 012

8 443 326

9 002 683

9 075 870

Kalkoner

 

 

129 578

 

 

79 867

 

 

 

 

Hästar

 

 

117 026

 

 

111 363

 

 

101 247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur

1 558 381

1 538 281

1 536 658

1 511 846

1 500 293

1 496 526

1 493 119

1 475 525

1 489 674

1 501 345

Får

524 780

540 486

564 922

622 711

610 534

576 769

588 757

594 753

578 174

606 079

Svin

1 609 289

1 528 739

1 519 874

1 482 591

1 363 364

1 398 875

1 377 530

1 356 027

1 354 286

1 361 934

Höns

13 383 944

12 420 871

14 153 385

14 698 441

14 760 985

16 540 364

16 173 528

17 856 775

18 752 274

18 364 153

Källa: Jordbruksverket

 

 

               

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta