Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2018-09-19
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2017. Tusental kronor

Västmanlands län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

1 314 722

78,0

Landstingskommun

370 000

22,0

Totalt

1 684 722

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

62 235 130

71,7

Landstingskommun

24 597 866

28,3

Totalt

86 832 996

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta