Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län

Barnomsorg

Senast uppdaterad 2017-06-30
Förklaring
Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar (interna intäkter), dels avdrag för försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting.

I kostnader för barn inskrivna i förskolan ingår förskolor i såväl kommunal som enskild regi.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för förskola 2016. Kronor per inskrivet barn (1-5 år)

Kommun/Region Kronor per inskrivet barn
Arboga 133 110
Fagersta 129 454
Hallstahammar 153 923
Kungsör 135 501
Köping 143 721
Norberg 161 043
Sala 140 363
Skinnskatteberg 157 254
Surahammar 155 511
Västerås 137 807
Västmanlands län 144 769
Riket 142 253

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta