Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2018-02-21
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2017 och folkmängd 31 december 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 175

-6

22

45

-23

159

141

18

3

8

7

Degerfors

9 668

49

20

43

-23

156

83

73

16

30

27

Hallsberg

15 932

56

37

49

-12

379

310

69

-37

23

83

Hällefors

7 109

19

13

23

-10

125

98

27

-6

-5

38

Karlskoga

30 413

-72

73

89

-16

268

331

-63

-39

-65

41

Kumla

21 506

45

55

55

0

351

307

44

35

-17

26

Laxå

5 643

-28

9

21

-12

76

92

-16

-31

-8

23

Lekeberg

7 868

37

15

27

-12

139

96

43

27

10

6

Lindesberg

23 613

-94

58

80

-22

347

422

-75

-92

-94

111

Ljusnarsberg

4 942

-8

13

17

-4

126

131

-5

-33

-14

42

Nora

10 747

24

24

31

-7

173

142

31

-12

25

18

Örebro

150 291

888

372

253

119

2 190

1 421

769

169

408

192

Örebro län

298 907

910

711

733

-22

2 765

1 850

915

.

301

614

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2017 och folkmängd 30 september 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 181

-12

34

29

5

166

185

-19

-46

13

14

Degerfors

9 619

-30

28

22

6

127

164

-37

-7

-43

13

Hallsberg

15 876

48

38

42

-4

347

305

42

28

-30

44

Hällefors

7 090

33

24

22

2

186

155

31

-25

12

44

Karlskoga

30 485

-26

68

84

-16

373

378

-5

-44

-13

52

Kumla

21 461

13

67

34

33

380

397

-17

5

-50

28

Laxå

5 671

-10

9

8

1

92

113

-21

-26

-19

24

Lekeberg

7 831

49

25

15

10

158

122

36

23

12

1

Lindesberg

23 707

-23

54

60

-6

422

441

-19

-76

-58

115

Ljusnarsberg

4 950

46

10

9

1

142

94

48

-20

26

42

Nora

10 723

42

33

31

2

191

151

40

15

4

21

Örebro

149 403

1 326

495

278

217

3 164

2 053

1 111

173

714

224

Örebro län

297 997

1 456

885

634

251

3 942

2 752

1 190

.

568

622

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2017 och folkmängd 30 juni 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 193

-46

17

40

-23

161

185

-24

-25

-22

23

Degerfors

9 649

32

26

32

-6

141

104

37

-12

44

5

Hallsberg

15 828

113

36

38

-2

371

261

110

-15

55

70

Hällefors

7 057

-5

17

13

4

126

134

-8

-31

1

22

Karlskoga

30 511

36

84

93

-9

343

304

39

-21

-24

84

Kumla

21 448

13

53

49

4

319

313

6

-29

6

29

Laxå

5 681

-14

17

18

-1

108

119

-11

-13

-27

29

Lekeberg

7 782

121

31

27

4

181

68

113

89

17

7

Lindesberg

23 730

-39

69

70

-1

396

428

-32

-101

-66

135

Ljusnarsberg

4 904

-66

8

20

-12

78

134

-56

-37

-40

21

Nora

10 681

17

29

37

-8

151

128

23

-14

16

21

Örebro

148 077

654

471

292

179

2 122

1 662

460

209

49

202

Örebro län

296 541

816

858

729

129

2 831

2 174

657

.

9

648

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2017 och folkmängd 31 mars 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 239

-43

22

35

-13

134

163

-29

-27

-26

24

Degerfors

9 617

8

17

34

-17

126

111

15

4

-6

17

Hallsberg

15 715

66

48

51

-3

313

245

68

14

16

38

Hällefors

7 062

-76

23

45

-22

123

184

-61

-56

-55

50

Karlskoga

30 475

-63

78

101

-23

298

343

-45

-70

-25

50

Kumla

21 435

101

66

51

15

352

268

84

42

21

21

Laxå

5 695

-14

6

33

-27

106

92

14

-16

-5

35

Lekeberg

7 661

25

25

16

9

129

114

15

-12

9

18

Lindesberg

23 769

25

67

72

-5

373

363

10

-32

-77

119

Ljusnarsberg

4 970

-36

5

23

-18

121

147

-26

-18

-42

34

Nora

10 664

-1

23

26

-3

143

141

2

-19

12

9

Örebro

147 423

792

469

324

145

2 183

1 564

619

190

250

179

Örebro län

295 725

784

849

811

38

2 732

2 066

666

.

72

594

Källa: Statistiska centralbyrån