Västmanlands län
Fakta & Perspektiv
271 095 INVÅNARE
5118 km2 AREA
10 KOMMUNER
Västmanlands län
Västmanlands län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2018-08-27
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2017-2018, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

5 759

5 870

6 100

5 863

5 710

5 577

 

 

Uppsala län

3 063

3 208

3 043

3 332

3 192

3 241

 

 

Södermanlands län

2 427

2 586

2 511

2 770

2 699

2 597

 

 

Östergötlands län

2 509

2 521

2 653

2 749

2 740

2 807

 

 

Jönköpings län

1 931

2 041

2 035

2 072

2 262

2 261

 

 

Kronobergs län

1 833

1 906

1 944

1 841

2 000

1 984

 

 

Kalmar län

1 691

1 659

1 754

1 760

1 938

1 791

 

 

Gotlands län

2 918

2 868

2 710

2 721

2 932

2 342

 

 

Blekinge län

1 461

1 619

1 756

1 819

1 792

1 736

 

 

Skåne län

2 715

2 797

2 957

2 959

2 996

2 982

 

 

Hallands län

3 195

3 224

3 297

3 354

3 362

3 408

 

 

Västra Götalands län

3 082

3 106

3 198

3 253

3 307

3 104

 

 

Värmlands län

1 702

1 643

1 534

1 618

1 718

1 751

 

 

Örebro län

1 932

1 979

1 871

1 978

2 181

1 944

 

 

Västmanlands län

2 401

2 415

2 358

2 358

2 735

2 220

 

 

Dalarnas län

1 638

1 660

1 758

1 667

1 791

1 776

 

 

Gävleborgs län

1 571

1 540

1 768

1 655

1 769

1 627

 

 

Västernorrlands län

1 443

1 536

1 426

1 521

1 557

1 697

 

 

Jämtlands län

1 744

1 831

1 658

1 893

1 964

1 660

 

 

Västerbottens län

1 945

1 973

1 952

2 100

2 345

2 166

 

 

Norrbottens län

1 552

1 472

1 639

1 649

1 633

1 644

 

 

Riket

2 880

2 961

2 971

3 031

3 139

3 015

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2017-2018, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

2,02

2,08

2,08

2,09

2,00

1,95

 

 

Uppsala län

2,01

2,04

2,06

2,10

1,99

1,97

 

 

Södermanlands län

2,01

2,11

2,15

2,16

2,12

2,13

 

 

Östergötlands län

2,12

2,15

2,20

2,18

2,15

2,12

 

 

Jönköpings län

1,94

2,02

2,11

2,15

2,15

2,13

 

 

Kronobergs län

1,90

1,97

2,01

2,03

1,99

2,05

 

 

Kalmar län

1,91

1,92

1,92

2,00

2,04

1,99

 

 

Gotlands län

1,87

2,04

2,10

1,93

2,06

2,04

 

 

Blekinge län

1,73

1,77

1,89

1,91

1,97

1,95

 

 

Skåne län

1,82

1,87

1,93

1,93

1,94

1,92

 

 

Hallands län

1,96

1,95

1,99

1,98

1,93

1,97

 

 

Västra Götalands län

2,02

2,06

2,10

2,10

2,09

2,09

 

 

Värmlands län

1,92

1,93

1,98

2,03

1,96

2,05

 

 

Örebro län

2,01

1,95

2,03

2,09

2,01

2,05

 

 

Västmanlands län

2,01

2,13

2,18

2,30

2,17

2,19

 

 

Dalarnas län

2,03

2,11

2,21

2,15

2,25

2,16

 

 

Gävleborgs län

1,98

2,09

2,08

2,08

2,17

2,13

 

 

Västernorrlands län

2,05

2,17

2,13

2,16

2,27

2,24

 

 

Jämtlands län

1,89

1,97

1,96

2,05

1,96

1,91

 

 

Västerbottens län

2,13

2,19

2,15

2,27

2,28

2,27

 

 

Norrbottens län

2,13

2,09

2,14

2,13

2,07

2,13

 

 

Riket

1,97

2,03

2,06

2,08

2,05

2,04

 

 

* i förhållande till 2015 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

 

Medelpris småhus 2017-2018, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

5 759

5 870

6 100

5 863

5 710

5 577

 

 

Uppsala län

3 063

3 208

3 043

3 332

3 192

3 241

 

 

Södermanlands län

2 427

2 586

2 511

2 770

2 699

2 597

 

 

Östergötlands län

2 509

2 521

2 653

2 749

2 740

2 807

 

 

Jönköpings län

1 931

2 041

2 035

2 072

2 262

2 261

 

 

Kronobergs län

1 833

1 906

1 944

1 841

2 000

1 984

 

 

Kalmar län

1 691

1 659

1 754

1 760

1 938

1 791

 

 

Gotlands län

2 918

2 868

2 710

2 721

2 932

2 342

 

 

Blekinge län

1 461

1 619

1 756

1 819

1 792

1 736

 

 

Skåne län

2 715

2 797

2 957

2 959

2 996

2 982

 

 

Hallands län

3 195

3 224

3 297

3 354

3 362

3 408

 

 

Västra Götalands län

3 082

3 106

3 198

3 253

3 307

3 104

 

 

Värmlands län

1 702

1 643

1 534

1 618

1 718

1 751

 

 

Örebro län

1 932

1 979

1 871

1 978

2 181

1 944

 

 

Västmanlands län

2 401

2 415

2 358

2 358

2 735

2 220

 

 

Dalarnas län

1 638

1 660

1 758

1 667

1 791

1 776

 

 

Gävleborgs län

1 571

1 540

1 768

1 655

1 769

1 627

 

 

Västernorrlands län

1 443

1 536

1 426

1 521

1 557

1 697

 

 

Jämtlands län

1 744

1 831

1 658

1 893

1 964

1 660

 

 

Västerbottens län

1 945

1 973

1 952

2 100

2 345

2 166

 

 

Norrbottens län

1 552

1 472

1 639

1 649

1 633

1 644

 

 

Riket

2 880

2 961

2 971

3 031

3 139

3 015

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2017-2018, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

17kv1

17kv2

17kv3

17kv4

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

Stockholms län

2,02

2,08

2,08

2,09

2,00

1,95

 

 

Uppsala län

2,01

2,04

2,06

2,10

1,99

1,97

 

 

Södermanlands län

2,01

2,11

2,15

2,16

2,12

2,13

 

 

Östergötlands län

2,12

2,15

2,20

2,18

2,15

2,12

 

 

Jönköpings län

1,94

2,02

2,11

2,15

2,15

2,13

 

 

Kronobergs län

1,90

1,97

2,01

2,03

1,99

2,05

 

 

Kalmar län

1,91

1,92

1,92

2,00

2,04

1,99

 

 

Gotlands län

1,87

2,04

2,10

1,93

2,06

2,04

 

 

Blekinge län

1,73

1,77

1,89

1,91

1,97

1,95

 

 

Skåne län

1,82

1,87

1,93

1,93

1,94

1,92

 

 

Hallands län

1,96

1,95

1,99

1,98

1,93

1,97

 

 

Västra Götalands län

2,02

2,06

2,10

2,10

2,09

2,09

 

 

Värmlands län

1,92

1,93

1,98

2,03

1,96

2,05

 

 

Örebro län

2,01

1,95

2,03

2,09

2,01

2,05

 

 

Västmanlands län

2,01

2,13

2,18

2,30

2,17

2,19

 

 

Dalarnas län

2,03

2,11

2,21

2,15

2,25

2,16

 

 

Gävleborgs län

1,98

2,09

2,08

2,08

2,17

2,13

 

 

Västernorrlands län

2,05

2,17

2,13

2,16

2,27

2,24

 

 

Jämtlands län

1,89

1,97

1,96

2,05

1,96

1,91

 

 

Västerbottens län

2,13

2,19

2,15

2,27

2,28

2,27

 

 

Norrbottens län

2,13

2,09

2,14

2,13

2,07

2,13

 

 

Riket

1,97

2,03

2,06

2,08

2,05

2,04

 

 

* i förhållande till 2015 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta