Västra Götalands län

Fakta & Perspektiv

1 671 783 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta