Anmälda brott fördelade efter brottets art - Regionfakta
Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-03-27
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Västra Götalands län

Riket          

Västra Götalands län

Riket

Våldsbrott

16 247

109 425

37,7

10,9

Sexualbrott

2 735

23 473

7,4

2,3

Hot-, kränknings- och frihetsbrott

21 936

198 087

57,1

19,7

Vårdslöshets- och vållandebrott

1 298

8 107

3,6

0,8

Stöld-, rån- och häleribrott

80 809

491 067

175,7

48,8

Bilbrott

20 048

101 818

40,0

10,1

Skadegörelse (inkl. mordbrand)

24 657

182 680

44,4

18,2

Vissa trafikbrott

13 687

90 051

39,9

9,0

Alkohol- och narkotikabrott

19 523

131 710

43,5

13,1

Smugglings- och tullbrott

82

4 633

0,2

0,5

Vapenbrott

2 466

16 611

5,0

1,7

Bedrägeri- och förfalskningsbrott

9 026

224 011

20,5

22,3

Ekonomisk brottslighet

1 565

32 131

4,4

3,2

Miljöbrott (djur och natur)

1 264

7 897

6,0

0,8

Övriga brott

7 152

49 644

15,3

4,9

Summa brott

222 495

1 514 902

115,5

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta