Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Länets museer

Senast uppdaterad 2018-10-01
Förklaring
Enligt den definition av museer som fastställts av The International Council of Museums (ICOM) ska en museiinstitution uppfylla vissa kriterier. Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn. Den officiella statistiken omfattar museer och konsthallar som har anställd yrkesutbildad personal. Statistiken har avgränsats ytterligare genom att den endast omfattar institutioner där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverk, 1 570 arbetstimmar, under uppgiftsåret. ICOMs kriterier och ovan nämnda avgränsningar medför att flera mindre museer faller utanför statistiken. Det finns till exempel omkring 1 000 hembygdsgårdar och över 2 000 arbetslivsmuseer, som naturligtvis har stor betydelse lokalt och många gånger utför ett värdefullt arbete men som inte kommer med i den officiella statistiken. Detta gäller också för öppna konstnärshem, fornbyar, konstgallerier, herrgårdar och industriminnen som alla ger sitt bidrag till det svenska museilandskapet och inte minst till kulturturismen.

Antal besök på länets museer 2007-2017. Tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommun

Museum

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ale

Glasbruksmuseet i Surte

9

6

.

.

.

.

10

.

7

6

6

Regpslagarmuseet

 

10

.

 

 

.

7

8

.

.

.

Alingsås

Alingsås Konsthall

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alingsås Museum

7

46

9

.

.

.

.

11

13

14

13

Anten-Gräfsnäs järnväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Bengtsfors

Halmens Hus

 

 

 

 

 

 

 

18

18

18

16

Borås

Borås Konstmuseum

60

.

42

.

.

.

.

.

15

19

33

Borås Museum

.

18

28

31

41

32

26

21

26

32

31

Museet.då.nu (Medicinhistoriska museet)

.

5

.

 

 

 

12

 

 

 

 

Textilmuseet

.

20

34

39

50

.

.

46

67

50

53

Falköping

Falbygdens Museum

6

8

8

7

8

9

8

9

10

7

11

 

Dalénmuseet Stenstorp

5

5

5

3

4

5

3

4

4

4

4

 

Åsle Tå

 

 

 

 

 

 

11

.

5

6

13

Göteborg

Aeroseum

11

44

40

36

40

.

53

48

54

59

55

Botaniska trädgården

 

 

 

 

480

502

500

592

633

670

 

Bryggerimuseet

3

.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Göteborgs konsthall

40

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs Konstmuseum

170

143

230

213

282

263

218

251

220

203

249

Göteborgs Naturhistoriska Museum

115

117

115

128

145

139

170

178

.

.

208

Göteborgs Stadsmuseum

145

162

184

179

248

309

284

213

200

208

247

Röhsska museet

82

109

111

99

102

159

157

104

106

113

14

Sjöfartsmuseet i Göteborg

99

110

123

113

200

177

175

187

210

219

163

Idrottsmuseet

4

4

6

3

.

.

3

4

.

.

.

Maritiman

 

 

 

 

 

.

43

46

52

40

55

Medicinhistoriska museet, Göteborg

 

 

 

 

 

 

6

6

6

7

7

Stiftelsen Emigranternas hus

7

.

 

 

 

.

.

.

9

9

9

Världskulturmuseet

177

218

249

256

233

196

195

163

141

200

190

 

Volvo Museum

 

 

 

 

 

 

56

69

76

81

91

Karlsborg

Västarvet/Forsviks bruk

37

40

40

 

 

29

 

 

 

 

32

Karlsborgs fästningsmuseum

25

25

30

29

29

28

30

34

34

34

34

Lidköping

Rörstrands Museum

400

400

400

.

.

.

.

400

.

.

.

Vänermuseet

11

16

69

60

66

.

40

43

61

21

.

Lysekil

Havets Hus

 

 

 

 

 

 

70

70

78

75

68

Vikarvets museum

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

Mariestad

Qvarnstensgruvan Minnesfjället

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vadsbo Museum

14

11

11

9

.

.

6

4

12

11

12

Mark

Rydals Museum

18

14

12

10

9

10

12

11

12

13

10

Mellerud

Dalslands konstmuseum

7

8

11

.

.

.

12

14

15

16

15

Kanalmuseet Håverud

 

 

 

 

 

 

 

4

3

3

4

Mölndal

Mölndals stadsmuseum

42

45

46

46

41

42

29

36

34

42

42

Skara

Västergötlands museum

114

141

121

115

97

33

30

63

85

121

176

Veterinärhistoriska museet

 

 

 

3

3

3

2

2

2

2

2

Skövde

Skövde konsthall och konstmuseum

19

28

.

.

.

.

.

42

123

38

36

Skövde stadsmuseum

3

7

.

 

 

6

.

10

.

.

14

Föreningen Vallby Sörgården

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

2

Strömstad

Lokstallet Konsthall Strömstad

3

.

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Tidaholm

Tidaholms Museum

12

10

7

12

7

14

8

11

11

8

5

Tjörn

Nordiska akvarellmuseet

165

167

234

208

193

152

162

293

184

185

.

Tranemo

Glasets Hus Limmared

 

 

 

 

 

 

 

30

.

.

 

Trollhättan

Saab bilmuseum

 

 

 

 

 

 

 

22

37

21

28

Uddevalla

Bohusläns museum och konsthall

292

287

283

313

291

309

297

296

291

276

280

Sveriges sjömanshus museum

 

 

 

 

 

 

9

9

8

7

7

Vänersborg

Regionmuseum Västra Götaland

110

90

54

 

 

 

 

 

 

 

 

Västarvet/gemensamma funktioner

 

 

 

 

 

 

242

249

426

.

 

Kungajaktsmuseet Älgens Berg

 

 

 

 

 

 

 

38

38

38

35

Åmål

Åmåls hembygdsmuseum

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

Källa: Kulturrådet, Kulturanalys     . = uppgift saknas

 

Antal besök på länets museer 2007-2017. Tusental