Länets museer - Regionfakta
Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län

Länets museer

Senast uppdaterad 2017-10-17
Förklaring
Enligt den definition av museer som fastställts av The International Council of Museums (ICOM) ska en museiinstitution uppfylla vissa kriterier. Ett museum är en institution som genom förvärv och bevarande, forskning och dokumentation, förmedling och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess situation idag. Samlingar och verksamhet ska vara garanterade ett framtida bestånd. Verksamheten ska ledas av yrkesutbildad personal och vara allmänt tillgänglig och öppen för offentlig insyn. Den officiella statistiken omfattar museer och konsthallar som har anställd yrkesutbildad personal. Statistiken har avgränsats ytterligare genom att den endast omfattar institutioner där personalens sammanlagda arbete uppgår till minst ett årsverk, 1 570 arbetstimmar, under uppgiftsåret. ICOMs kriterier och ovan nämnda avgränsningar medför att flera mindre museer faller utanför statistiken. Det finns till exempel omkring 1 000 hembygdsgårdar och över 2 000 arbetslivsmuseer, som naturligtvis har stor betydelse lokalt och många gånger utför ett värdefullt arbete men som inte kommer med i den officiella statistiken. Detta gäller också för öppna konstnärshem, fornbyar, konstgallerier, herrgårdar och industriminnen som alla ger sitt bidrag till det svenska museilandskapet och inte minst till kulturturismen.

Antal besök på länets museer 2006-2016. Tusental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kommun

Museum

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ale

Glasbruksmuseet i Surte

.

9

6

.

.

.

.

10

.

7

6

Regpslagarmuseet

 

 

10

.

 

 

.

7

8

.

.

Alingsås

Alingsås Konsthall

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alingsås Museum

25

7

46

9

.

.

.

.

11

13

14

Bengtsfors

Halmens Hus

 

 

 

 

 

 

 

 

18

18

18

Borås

Borås Konstmuseum

24

60

.

42

.

.

.

.

.

15

19

Borås Museum

.

.

18

28

31

41

32

26

21

26

32

Museet.då.nu (Medicinhistoriska museet)

6

.

5

.

 

 

 

12

 

 

 

Textilmuseet

.

.

20

34

39

50

.

.

46

67

50

Falköping

Falbygdens Museum

4

6

8

8

7

8

9

8

9

10

7

 

Dalénmuseet Stenstorp

5

5

5

5

3

4

5

3

4

4

4

 

Åsle Tå

 

 

 

 

 

 

 

11

.

5

6

Göteborg

Aeroseum

 

11

44

40

36

40

.

53

48

54

59

Botaniska trädgården

 

 

 

 

 

480

502

500

592

633

670

Bryggerimuseet

 

3

.

 

 

 

 

4

 

 

 

Göteborgs konsthall

34

40

49

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs Konstmuseum

248

170

143

230

213

282

263

218

251

220

203

Göteborgs Naturhistoriska Museum

90

115

117

115

128

145

139

170

178

.

.

Göteborgs Stadsmuseum

168

145

162

184

179

248

309

284

213

200

208

Röhsska museet

75

82

109

111

99

102

159

157

104

106

113

Sjöfartsmuseet i Göteborg

88

99

110

123

113

200

177

175

187

210

219

Idrottsmuseet

4

4

4

6

3

.

.

3

4

.

.

Maritiman

 

 

 

 

 

 

.

43

46

52

40

Medicinhistoriska museet, Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

6

6

6

7

Stiftelsen Emigranternas hus

 

7

.

 

 

 

.

.

.

9

9

Världskulturmuseet

227

177

218

249

256

233

196

195

163

141

200

 

Volvo Museum

 

 

 

 

 

 

 

56

69

76

81

Karlsborg

Västarvet/Forsviks bruk

.

37

40

40

 

 

29

 

 

 

 

Karlsborgs fästningsmuseum

25

25

25

30

29

29

28

30

34

34

34

Lidköping

Rörstrands Museum

110

400

400

400

.

.

.

.

400

.

.

Vänermuseet

19

11

16

69

60

66

.

40

43

61

21

Lysekil

Havets Hus

 

 

 

 

 

 

 

70

70

78

75

Vikarvets museum

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

Mariestad

Vadsbo Museum

13

14

11

11

9

.

.

6

4

12

11

Mark

Rydals Museum

13

18

14

12

10

9

10

12

11

12

13

Mellerud

Dalslands konstmuseum

8

7

8

11

.

.

.

12

14

15

16

Kanalmuseet Håverud

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

3

Mölndal

Mölndals stadsmuseum

25

42

45

46

46

41

42

29

36

34

42

Skara

Västergötlands museum

120

114

141

121

115

97

33

30

63

85

121

Veterinärhistoriska museet

 

 

 

 

3

3

3

2

2

2

2

Skövde

Skövde konsthall och konstmuseum

30

19

28

.

.

.

.

.

42

123

38

Skövde stadsmuseum

4

3

7

.

 

 

6

.

10

.

.

Föreningen Vallby Sörgården

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Strömstad

Lokstallet Konsthall Strömstad

6

3

.

 

 

 

 

 

 

 

4

Tidaholm

Tidaholms Museum

11

12

10

7

12

7

14

8

11

11

8

Tjörn

Nordiska akvarellmuseet

130

165

167

234

208

193

152

162

293

184

185

Tranemo

Glasets Hus Limmared

 

 

 

 

 

 

 

 

30

.

.

Trollhättan

Saab bilmuseum

 

 

 

 

 

 

 

 

22

37

21

Uddevalla

Bohusläns museum och konsthall

322

292

287

283

313

291

309

297

296

291

276

Sveriges sjömanshus museum

 

 

 

 

 

 

 

9

9

8

7

Vänersborg

Regionmuseum Västra Götaland

81

110

90

54

 

 

 

 

 

 

 

Västarvet/gemensamma funktioner

 

 

 

 

 

 

 

242

249

426

.

Kungajaktsmuseet Älgens Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

38

38

38

Åmål

Åmåls hembygdsmuseum

2

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

Källa: Kulturrådet, Kulturanalys   . = uppgift saknas

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta