Landstingens nettokostnader kultur - Regionfakta
Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Kultur och fritid // Landstingens nettokostnader ku…

Landstingens nettokostnader kultur

Senast uppdaterad 2017-09-04
Förklaring
Landstingens kulturutgifter avser teater och dans, musik, bild och form, museer och utställningar, kulturmiljövård och arkiv, bibliotek och litteratur, film och AV, studieförbund, länsbildningsförbund, ungdomsorganisationer, lokalhållande föreningar, kulturarbetare och allmän kulturverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
Landstingens nettokostnader för kulturverksamhet 2016. Kronor per invånare.

Region/landsting Teater och musik Museer Övrig kultur- versamhet Kostnad per/ invånare
Stockholms läns landsting 87 4 108 200
Landstinget i Uppsala län 11 64 180 255
Landstinget Sörmland 73 94 97 264
Landstinget i Östergötland 223 40 186 449
Landstinget i Jönköpings län 230 43 145 417
Landstinget Kronoberg 149 113 51 313
Landstinget i Kalmar län 74 62 136 272
Landstinget Blekinge 76 63 139 278
Region Skåne 275 62 16 353
Landstinget Halland 47 62 147 256
Västra Götalandsregionen 310 97 199 606
Landstinget i Värmland 89 47 136 272
Örebro läns landsting 95 85 47 227
Landstinget Västmanland 60 82 93 235
Landstinget Dalarna 130 70 162 362
Landstinget i Gävleborg 141 116 77 334
Landstinget i Västernorrland 163 86 106 354
Jämtlands läns landsting 109 70 256 435
Västerbottens läns landsting 132 83 120 335
Norrbottens läns landsting 144 108 267 519
Samtliga landsting 164 60 125 349

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta