Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 671 783 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2016-12-08
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2016 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Västra Götalands län

Riket

Västra Götalands län

Riket

Areella

35 773

249 798

17,9

19,6

Tillverkning, gruvor, energi

11 234

63 560

5,6

5,0

Byggindustri

16 791

104 000

8,4

8,2

Handel

24 783

143 763

12,4

11,3

Hotell och restaurang

5 341

33 791

2,7

2,7

Transport och kommunikation

5 450

31 459

2,7

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

53 789

342 084

27,0

26,9

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

15 151

100 466

7,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

31 005

203 165

15,6

16,0

Samtliga exkl okänd näringsgren

199 317

1 272 086

100

100

Näringsgren okänd

1 134

7 986

 

 

Totalt

200 451

1 280 072

 

 

Källa: Statsitiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta