Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 671 783 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2016-12-07
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2015

         

Omsättning

Västra Götalands län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

 -250 Tkr

3 783

11 831

21 239

73 443

250-999 Tkr

1 228

2 635

6 452

15 454

1-1,9 Mnkr

566

1 038

2 753

5 705

2-4,9 Mnkr

623

1 092

2 984

5 830

5-9,9 Mnkr

362

627

1 762

3 225

10-49 Mnkr

580

966

2 759

4 704

50-99 Mnkr

141

220

730

1 090

100 - Mnkr

218

266

1 161

1 441

Samtliga

7 501

18 675

39 840

110 892

Källa: Scb.se / foretagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta