Landstingens investeringar - Regionfakta
Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // Landstingens investeringar

Landstingens investeringar

Senast uppdaterad 2017-09-05
Förklaring
Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt en kommun utom landsting, Gotlands kommun. Landstingsområdena sammanfaller i regel med länen. Landstingens huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård. Gotlands kommun svarar själv för de uppgifter som annars handhas av landsting.
PDF
Diagram nuläge
Landstingens investeringar 2016. Kronor per invånare

Landsting Mark och byggnader Inventarier Immateriella tillgångar Totalt
Stockholm 2 758 990 27 3 776
Uppsala 3 019 764 94 3 880
Södermanland 1 548 396 0 1 947
Östergötland 2 185 933 15 3 132
Jönköping 1 259 417 82 1 758
Kronoberg 699 673 103 1 475
Kalmar 730 586 0 1 317
Blekinge 1 098 625 0 1 729
Skåne 1 311 652 24 1 987
Halland 837 671 0 1 514
Västra Götaland 961 840 0 1 802
Värmland 662 823 0 1 486
Örebro 1 312 512 0 1 824
Västmanland 721 575 0 1 297
Dalarna 612 415 14 1 040
Gävleborg 755 383 53 1 191
Västernorrland 700 415 0 1 116
Jämtland 365 497 0 847
Västerbotten 1 561 451 158 2 170
Norrbotten 463 686 0 1 149
Samtliga landsting 1 533 733 25 2 290

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta