Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 671 783 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2016-09-08
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge
Primärkommunala investeringar 2015

Region Investeringar, tusental kronor Investeringar per invånare, kr
Stockholms län 12 373 838 5 545
Uppsala län 1 402 292 3 959
Södermanlands län 1 288 828 4 543
Östergötlands län 1 747 761 3 922
Jönköpings län 1 724 764 4 959
Kronobergs län 805 052 4 207
Kalmar län 901 678 3 794
Gotlands län 432 671 7 539
Blekinge län 508 789 3 256
Skåne län 7 085 983 5 436
Hallands län 1 469 466 4 668
Västra Götalands län 8 198 323 4 973
Värmlands län 1 251 202 4 535
Örebro län 1 284 754 4 415
Västmanlands län 916 040 3 466
Dalarnas län 942 459 3 354
Gävleborgs län 950 050 3 371
Västernorrlands län 999 862 4 100
Jämtlands län 531 879 4 176
Västerbottens län 1 927 831 7 320
Norrbottens län 1 861 503 7 454
Riket 48 605 025 4 934

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta