Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 671 783 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2017-08-18
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2017 och folkmängd 30 juni 2017

                       

Kommun/Region

Folkmängd

Folk- ökning

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Ale

29 843

151

88

64

24

528

402

126

104

-5

27

Alingsås

40 170

98

110

113

-3

468

368

100

42

25

33

Bengtsfors

9 921

6

20

34

-14

165

145

20

-29

-3

52

Bollebygd

9 173

22

28

11

17

140

134

6

-4

1

9

Borås

110 481

369

363

259

104

1 256

1 000

256

87

-5

174

Dals-Ed

4 789

10

12

9

3

72

64

8

9

-11

10

Essunga

5 615

-5

16

22

-6

76

75

1

-8

9

0

Falköping

32 936

60

117

75

42

354

334

20

-15

-17

52

Färgelanda

6 606

-28

9

19

-10

101

117

-16

-28

-1

13

Grästorp

5 746

25

16

12

4

92

71

21

5

11

5

Gullspång

5 280

20

9

14

-5

114

92

22

0

12

10

Göteborg

559 872

1 234

1 970

1 070

900

7 611

7 363

248

-785

-103

1 136

Götene