Västra Götalands län
Fakta & Perspektiv
1 690 782 INVÅNARE
23 800 km2 AREA
49 KOMMUNER
Västra Götalands län
Västra Götalands län // Snabbstatistik // Påbörjade bostadslägenheter

Påbörjade bostadslägenheter

Senast uppdaterad 2018-02-20
Förklaring

Den preliminära kvartalsstatistiken från SCB ska ge snabb information om bostadsbyggandets utveckling med avseende på påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper. Alla byggprojekt med bygglov/bygganmälan rapporteras till SCB antingen via en särskild Statistikblankett för bygglov/bygganmälan eller genom kopior av kommunens bygglovsblanketter.

PDF
Diagram nuläge
Påbörjade bostadslägenheter, Västra Götalands län 2003 ff

Tid (år, kvartal) i flerbostadshus i småhus Totalt
2017K4 1 443 633 2 076
2017K3 1 247 404 1 651
2017K2 1 074 579 1 653
2017K1 1 915 336 2 251
2016K4 1 665 531 2 196
2016K3 1 283 408 1 691
2016K2 3 351 1 009 4 360
2016K1 1 621 415 2 036
2015K4 854 456 1 310
2015K3 1 092 317 1 409
2015K2 683 340 1 023
2015K1 917 340 1 257
2014K4 708 306 1 014
2014K3 797 242 1 039
2014K2 884 223 1 107
2014K1 812 184 996
2013K4 1 019 311 1 330
2013K3 521 192 713
2013K2 546 272 818
2013K1 856 144 1 000
2012K4 609 192 801
2012K3 691 122 813
2012K2 284 130 414
2012K1 1 058 134 1 192
2011K4 595 144 739
2011K3 388 147 535
2011K2 514 259 773
2011K1 1 120 264 1 384
2010K4 583 457 1 040
2010K3 690 290 980
2010K2 763 404 1 167
2010K1 698 342 1 040
2009K4 335 339 674
2009K3 200 306 506
2009K2 695 349 1 044
2009K1 103 380 483
2008K4 803 359 1 162
2008K3 136 297 433
2008K2 400 532 932
2008K1 360 647 1 007
2007K4 552 546 1 098
2007K3 545 366 911
2007K2 548 686 1 234
2007K1 681 643 1 324
2006K4 2 200 590 2 790
2006K3 486 464 950
2006K2 795 711 1 506
2006K1 303 624 927
2005K4 636 607 1 243
2005K3 530 537 1 067
2005K2 877 617 1 494
2005K1 860 618 1 478
2004K4 519 548 1 067
2004K3 118 359 477
2004K2 821 742 1 563
2004K1 269 477 746
2003K4 649 666 1 315
2003K3 428 352 780
2003K2 796 547 1 343
2003K1 175 445 620

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta