Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2018-03-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Gotlands län till övriga län i riket 2016. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 500 662 1 162
Västra Götalands län 42 71 113
Uppsala län 44 52 96
Skåne län 32 56 88
Kalmar län 18 36 54
Östergötlands län 12 38 50
Södermanlands län 16 16 32
Gävleborgs län 12 19 31
Jönköpings län 9 21 30
Västmanlands län 11 17 28
Dalarnas län 13 15 28
Jämtlands län 15 11 26
Blekinge län 5 21 26
Kronobergs län 13 12 25
Örebro län 6 15 21
Västerbottens län 10 10 20
Västernorrlands län 13 7 20
Norrbottens län 5 15 20
Hallands län 2 10 12
Värmlands län 2 6 8
Totalt 780 1 110 1 890

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta