Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Bostadslägenheter i kommunala …

Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag

Senast uppdaterad 2018-01-17
Förklaring
De kommunala bostadsbolagen undersöks genom totalundersökning (företagsvisa uppgifter). Undersökningen avser fastigheter med flerbostadshus som har minst tre bostadslägenheter.
PDF
Diagram tidsserie

Antal bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag och därav lediga till uthyrning den 1 september 2017

       

Kommun/ Region

Antal bostads-lägenheter

Antal lediga till uthyrning

Andel lediga. Procent

Gotland

5 159

4

0,1

Gotlands län

5 159

4

0,1

Riket

738 953

2 005

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Antal bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag

Antal bostadslägenheter

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Gotland

5 010

5 010

5 010

5 010

4 808

4 808

4 849

4 867

4 972

5 159

Gotlands län

5 010

5 010

5 010

5 010

4 808

4 808

4 849

4 867

4 972

5 159

Riket

784 738

780 510

781 322

781 926

771 990

763 744

751 429

744 915

737 610

738 953

                     

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Gotland

0

0

0

1

2

3

0

5

4

4

Gotlands län

0

0

0

1

2

3

0

5

4

4

Riket

14 074

13 550

11 269

9 903

9 090

10 165

6 746

5 709

2 607

2 005

                     

Andel bostadslägenheter lediga till uthyrning. Procent

Kommun/ Region

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Gotland

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

Gotlands län

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

Riket

1,8

1,7

1,4

1,3

1,2

1,3

0,9

0,8

0,4

0,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av antalet bostadslägenheter och därav lediga till uthyrning den 1 september 2004-2017 i kommunala bostadsföretag. Index år 2004=100

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Gotland

100

100

100

100

96

96

97

97

99

103

Gotlands län

100

100

100

100

96

96

97

97

99

103

Riket

100

99

100

100

98

97

96

95

94

94

                     

Kommun/ Region

Antal bostadslägenheter lediga till uthyrning. Index år 2004=100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2015

2017

Gotland

 

 

 

 

 

100

0

167

133

133

Gotlands län

 

 

 

 

 

100

0

167

133

133

Riket

100

96

80

70

65

72

48

41

19

14

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta