Gotlands län
Fakta & Perspektiv
58 595 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Senast uppdaterad 2018-10-12
Förklaring
Statistiken över ekonomiskt bistånd grundar sig på uppgifter som socialnämnden eller motsvarande i kommunen lämnar årligen och som avser ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt 6b § och 6g § socialtjänstlagen (1980:620).
Statistiken har producerats av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Socialstyrelsen. Begreppet socialbidrag byttes från och med rapporten som avser år 2000, mot begreppet ekonomiskt bistånd i enlighet med de begrepp som numera används i socialtjänstlagen.

Ekonomiskt bistånd 2017

 

 

 

 

 

Kommun/Region

Bistånds-hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd (tkr)

Bistånds-belopp- /hushåll (kr)

Kostnad per invånare kr

Gotland

1 232

52 939

42 970

908

Gotlands län

1 232

52 939

42 970

908

Riket

213 550

10 732 616

50 258

1 067

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2007-2017, antal biståndshushåll samt kostnad per invånare

                       

Antal biståndshushåll

                   

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

1 387

1 418

1 551

1 568

1 575

1 623

1 680

1 575

1 449

1 284

1 232

Gotlands län

1 387

1 418

1 551

1 568

1 575

1 623

1 680

1 575

1 449

1 284

1 232

Riket

211586

215172

237307

247210

235974

225106

228056

226684

226511

220112

213550

                       

Kostnad per invånare, kronor

                 

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

728

752

854

946

985

1 045

1 075

1 009

908

850

908

Gotlands län

728

752

854

946

985

1 045

1 075

1 009

908

850

908

Riket

968

1 027

1 189

1 236

1 190

1 116

1 125

1 088

1 081

1 060

1 067

Källa: Socialstyrelsen

Ekonomiskt bistånd 2007-2017. Utveckling av antal biståndshushåll samt kostnad per invånare. Index år 2007=100

                       

Kommun/Region

Biståndshushåll. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

100

102

112

113

114

117

121

114

104

93

89

Gotlands län

100

102

112

113

114

117

121

114

104

93

89

Riket

100

102

112

117

112

106

108

107

107

104

101

Kommun/Region

Kostnad per invånare. Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gotland

100

103

117

130

135

144

148

139

125

117

125

Gotlands län

100

103

117

130

135

144

148

139

125

117

125

Riket

100

106

123

128

123

115

116

112

112

110

110

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta