Gotlands län
Fakta & Perspektiv
59 249 INVÅNARE
3 135 km2 AREA
1 KOMMUNER
Gotlands län
Gotlands län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2019-04-15
PDF
Diagram nuläge

Av de 485 som invandrade till Gotlands län under 2018 var den största andelen, 16,3 procent, afganer. 15,9 procent var syrianer och 15,7 procent svenskar som återvände från andra länder. Av de 140 personer som utvandrade från Gotlands län hade 60,7 procent svenskt medborgarskap och 6,4 procent finskt medborgarskap.

Invandrare och utvandrare 2018 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Gotlands län

Riket

 

Medborgarskapsland

Gotlands län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Afghanistan

79

16,3

7,3

 

Sverige

85

60,7

48,7

Syrien

77

15,9

10,5

 

Finland

9

6,4

4,3

Sverige

76

15,7

13,7

 

Europa utom EU28 och Norden

8

5,7

2,3

Europa utom EU28 och Norden

24

4,9

7,5

 

Norge

5

3,6

3,1

Irak

24

4,9

3,0

 

Polen

2

1,4

3,7

Finland

22

4,5

1,9

 

Nordamerika

2

1

1,9

Tyskland

15

3,1

1,8

 

Danmark

1

1

3,6

Rumänien

14

2,9

1,7

 

Storbritannien och Nordirland

1

1

1,6

Nordamerika

12

2,5

1,9

 

Tyskland

1

1

2,9

Polen

11

2

2,9

 

Sydamerika

1

1

0,9

Eritrea

7

1,4

2,9

 

Afghanistan

1

1

0,2

Norge

6

1,2

1,5

 

Island

0

0

0,8

Storbritannien och Nordirland

6

1,2

1,6

 

Rumänien

0

0

1,1

Kina

6

1,2

2,2

 

Eritrea

0

0

0,1

Indien

4

0,8

5,5

 

Somalia

0

0

0,4

Island

2

0,4

0,4

 

Indien

0

0

3,5

Somalia

2

0

2,1

 

Irak

0

0

0,9

Iran

2

0

1,9

 

Iran

0

0

0,5

Oceanien

2

0

0,3

 

Kina

0

0

2,0

Danmark

1

0

1,4

 

Syrien

0

0

0,8

Sydamerika

1

0,2

1,5

 

Oceanien

0

0

0,5

Statslös

1

0,2

1,5

 

Statslös

0

0

0,2

Okänt

2

0,4

0,3

 

Okänt

1

1

0,2

Övriga

89

18,4

24,7

 

Övriga

23

16

15,8

Samtliga                                  

485

100

100

 

Samtliga                                  

140

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta